HomeNieuwsSociale ZakenWMO cliënten zeer tevreden over de ondersteuning door de gemeente

WMO cliënten zeer tevreden over de ondersteuning door de gemeente


In plaats van een jaarlijks kwantitatief onderzoek naar de cliënt tevredenheid is er door de gemeente ervoor gekozen om jaarlijks een kwalitatief onderzoek te verrichten. Wethouder Rotgans de gemeenteraad in een memo weten verheugd te zijn over de zeer positieve respons.

Door middel van vijftien huisbezoeken bij cliënten is de ervaring met de toegang, de kwaliteit en het effect van de ondersteuning opgehaald.
Veertien van de vijftien respondenten geven voor de ontvangen ondersteuning een rapportcijfer van een 8 of hoger. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8.2.

Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over het contact met Loket Wmo, over de kwaliteit en effect van de ondersteuning. Een deel van de respondenten geeft aan geen verbeterpunten te zien en dat
de gemeente vooral zo moet doorgaan als het gaat om de uitvoering van de Wmo. De respondenten  zijn tevreden over het keukentafelgesprek, snelheid waarmee de ondersteuning wordt ingezet en ervaren de ondersteuning als positief.

Negen respondenten hebben voldoende inspraak gehad tijdens het traject en hebben zich betrokken gevoeld.Waar aan de ene kant een aantal respondenten aangeeft heel tevreden te zijn over hoe de gemeente met hen meedenkt, zijn er aan de andere kant ook respondenten die aangeven dat de gemeente meer maatwerk moet leveren. Een ander aandachtspunt is de dienstverlening van de hulpmiddelenleverancier.
De respondenten missen een evaluatiemoment nadat het hulpmiddel is afgeleverd. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner laag is, maar dat de meeste respondenten geen behoefte hadden aan een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Als laatste valt op dat vijf respondenten niet bekend zijn met mantelzorgondersteuning, terwijl de mantelzorgers daar wel behoefte aan hebben.

De onderzoeksbevindingen zullen benut worden voor de verdere doorontwikkeling van de toegang, het verbeteren van de geleverde ondersteuning en het vertellen van het verhaal van de cliënten.

Input voor verbetering

Het onderzoek zal met de adviesraad sociaal domein gedeeld worden. Ook worden de onderzoeksbevindingen gedeeld en besproken met het team Wmo en de relevante resultaten met de desbetreffende leveranciers/zorgaanbieders gedeeld. De verbeterpunten worden intern en met de betreffende leveranciers besproken om tot concrete verbeteracties te komen.

Om de ervaringen van een grotere groep op te halen en te kunnen vergelijken met de onderzoeksresultaten van andere gemeenten zal er wel eens per drie jaar een kwantitatief onderzoek plaatsvinden.

Sociale Zaken artikelen