HomeNieuwsAlgemeen BestuurWijkkerngroep Wheermolen overhandigt wethouder bewonersenquête

Wijkkerngroep Wheermolen overhandigt wethouder bewonersenquête

RoaldWheermolenKlein

Op maandagmiddag 6 juni jl. heeft wijkkerngroep Wheermolen de resultaten van de grote bewonersenquête aangeboden aan de wethouders Roald Helm (foto boven) en Mona Keijzer. De wijkkerngroep ondervroeg de wijkbewoners over tal van zaken in de wijk, zoals het verkeer, het groen en de plannen voor een zorghotel.

Zowel wethouder Helm als wethouder Keijzer hebben een eigen specifieke verantwoording in de Wheermolen, Mona Keijzer is wijkwethouder en Roald Helm is verantwoordelijk voor het onderhoud in de openbare ruimte. Er werd gestart met een presentatie waarin de uitslagen van de enquête werd toegelicht. De voorzitter van de wijkkerngroep, Bart Schenk, gaf aan dat er totaal 340 inwoners hadden gereageerd. Er waren 156 ingevulde reacties binnen gekomen via de website en 184 via de wijkkrant. Volgens Bart Schenk was dit een zeer hoge respons, hij refereerde hierbij aan gegevens van marktonderzoekbureaus.

Leefbaarheid wijk

In de enquête werden de bewoners een aantal vragen voorgelegd over de leefbaarheid van de wijk in de toekomst. Verder konden bewoners ook zelf zaken aangeven die verbeterd moeten worden of die aandacht vragen. Bij de vragen scoorde het op korte termijn realiseren van het WijkOntwikkeling Plan (WOP) met 98% als hoogste prioriteit. Als tweede was 93% van de bewoners tegen het verminderen van bomen in de wijk. Het bezoek van Sinterklaas aan de wijk vond 79% van belang en 76,5% van de respondenten ziet verkeersgevaar ontstaan op de Churchilllaan door het toenemen van bebouwing.

Groen, zorghotel en wijkkrant

De vraag over de kwaliteit van het groenonderhoud werd slechts door 12% als goed beoordeeld, 40% vond het slecht en 48% beoordeelde het als redelijk. Het geplande zorghotel kreeg van 62% een beoordeling als gewenste voorziening, maar niet op de plaats van ’t Noot. De inwoners van de Wheermolen die de wijkkrant lezen, lezen overigens het liefst de papieren versie van de wijkkrant.  Na de presentatie van de cijfers ging voorzitter Schenk over tot de uitreiking van de enquêtes aan de beide wethouders. De enquêtes waren gebundeld in twee pakketten van twee boeken. Iedere wethouder ontving een pakket dat ingevuld was op de website en een pakket met reacties vanuit de wijkkrant.

Sociale veiligheid

De exemplaren werden uitgereikt door bewoners van de Wheermolen. Als eerste door Sander Wiersma. Hij reikte de exemplaren uit aan wethouder Keijzer. In een korte reactie gaf Keijzer aan dat als er iets in de wijk gebeurt er moet worden uitgelegd waarom dat gebeurt. Ook ging zij in op het onderwerp sociale veiligheid. “Alleenstaande vrouwen komen ‘s avonds alleen hoogstnoodzakelijk op straat. Zij voelen zich zeer onveilig. Daar moet je naar kijken en over praten. Het zit vaak tussen de oren, een onveilig gevoel zit niet altijd in tastbare feiten”. Over de onder de bewoners levende onrust betreffende de verkeersontwikkeling in de wijk kon zij weinig zeggen. Dit onderwerp valt onder de portefeuille van wethouder Krieger. Mevrouw Keijzer beloofde de aanwezigen in de zaal dat zij wethouder Krieger zou inlichten over de zorgen van de bewoners over de verkeersontwikkeling in de Wheermolen.

Slimmer onderhouden openbaar groen

Vervolgens kreeg wethouder Helm, van mevrouw Boldering, de exemplaren namens de kerngroep uitgereikt. Ook wethouder Helm gaf een reactie. Gezien de grote respons vond hij de enquêtes representatief en zij correspondeerde ook met de Omnibusenquête. Verder constateerde hij dat de wijkkrant beter werd gelezen dan de website. “Het slimmer onderhouden van openbaar groen geeft de wijk al een betere indruk. Ook heeft de burger hierin een rol en kan initiatieven ontplooien” aldus wethouder Helm. Bewoners kunnen zelf veel doen om hun wijk woonbaar te houden. Als voorbeelden noemde wethouder Helm het uitlaten van honden op de daarvoor bestemde plaatsen en het voorkomen van zwerfvuil.

Van buiten naar binnen

Helm haalde ook de nieuwe werkwijze “van buiten naar binnen” van de gemeente aan. Burgers kunnen dan meedenken met de vormgeving van geplande ontwikkelingen in hun wijk. Vroeger werd alles van achter de tekentafel ontworpen, dat moet je niet meer willen. Met de burger betrekken bij ontwikkelingen kan je het vertrouwen in de politiek terug proberen te winnen. De eerste slagen zijn gemaakt maar het staat nog in de kinderschoenen en er is nog een lange weg te gaan. Wederzijds vertrouwen moet de basis zijn van succes gaf Helm aan en hij sloot af met “als in een voetbalwedstrijd de achterhoede de spits de bal niet gunt win je nooit de wedstrijd”

Bevestiging

Voor de Stadspartij kwamen uit de enquêtes een aantal bevestigingen van feiten die al bekend waren. Over de plaats van het zorghotel heeft de Stadspartij al eerder vragen aan het college van B&W gesteld, dat geldt ook voor de verkeerssituatie aan de Churchilllaan en over het verdwijnen van openbaar groen in de wijk. Wij houden de ontwikkelingen in de Wheermolen dan ook nauwlettend in de gaten.

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

ZIE OOK:

RoaldWheermolen2

MonaKeijzerWheermolen

Algemeen Bestuur artikelen