HomeNieuwsWelzijnWijkcentrum Zuid-Pool verkocht met behoud van wijkactiviteiten

Wijkcentrum Zuid-Pool verkocht met behoud van wijkactiviteiten

Zuid-Pool-2012b
De gemeente Purmerend en de Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) hebben
overeenstemming bereikt over de verkoop van wijkcentrum Zuid-Pool in de Purmer-
Zuid. SKOP neemt het wijkcentrum over en garandeert dat ook in de toekomst
buurtactiviteiten kunnen blijven plaatsvinden.

In een convenant dat de gemeente en SKOP vrijdag 15 februari afsluiten wordt geregeld
wanneer en hoe welzijnsactiviteiten in het pand kunnen blijven plaatsvinden. Op 19 februari
is de notariële overdracht en is de verkoop een feit.

‘Mooi voorbeeld van maatschappelijk ondernemerschap’

Wethouder Geoffrey Nijenhuis is verheugd over de ontwikkeling:
‘Dit is een mooi voorbeeld van maatschappelijk ondernemerschap. SKOP geeft ruimte aan
de buurtfunctie die de Zuid-Pool al jaren heeft.
Gemeente en SKOP hebben goed geluisterd naar de wensen uit de buurt. Ik ben daar blij mee.
Zo willen we in Purmerend de komende jaren met beschikbare accommodaties omgaan.
Bestaande ruimten goed benutten en met de partners in de wijken afspraken maken.’

Directeur van SKOP Joost Meijs:
‘Ook SKOP is zeer verheugd over deze ontwikkeling. Wij willen vanuit onze initiatieven op
het gebied van duurzaamheid, van actieve verbinding van kinderopvang met de
basisscholen en de wijk en vanuit onze initiatieven op het gebied van Brede Ontwikkeling,
het pand gaan gebruiken als multifunctioneel maatschappelijk centrum, met als
hoofdactiviteit kwalitatief uitstekende kinderopvang.
Een heel waardevolle en volgens mij unieke combinatie van functies.’

Bestaande welzijnsaccommodaties verminderen

In 2012 besloot de gemeente om het aantal bestaande welzijnsaccommodaties te
verminderen. Wijkcentrum Zuid- Pool was een van de gebouwen die de gemeente wilde
afstoten.
Nu het medegebruik door maatschappelijke instellingen gegarandeerd is, staat
niets de verkoop meer in de weg.

Stadspartij tevreden

De Stadspartij heeft er steeds voor geijverde dat buurtactiviteiten konden blijven plaatsvinden. Woordvoerder Bert Meulen berg toonde zich dan ook heel verheugd dat dit thans blijkt te zijn gelukt.

Welzijn artikelen