HomeNieuwsAlgemeen BestuurWet dwangsom en beroep in werking getreden

Wet dwangsom en beroep in werking getreden

duim-omhoog-.jpg
Donderdag 1 oktober 2009 was een memorabele dag. De wetgever heeft de overheid bestraft voor jarenlange laksheid. Nu die dag de Wet dwangsom inwerking is getreden voelt de overheid de druk toenemen.

Nooit meer lang wachten op een vergunning, een subsidie of een verzoek tot handhaving. Alle aanvragen die wordt ingediend bij de gemeente Purmerend moeten binnen een "redelijke termijn" worden afgehandeld, met een maximale termijn van 8 weken. Heeft de gemeente Purmerend dan nog niet gereageerd dan is een briefje voldoende.

Met een standaardbrief kunt u de gemeente Purmerend ‘in gebreke stellen’. Vanaf dat moment heeft de gemeente nog twee weken om de beslissing te nemen, omdat de gemeente u anders geld verschuldigd is. Het maximumbedrag kan oplopen tot €1.260,00. Zeker de moeite waard om de gemeente aan zijn afspraken te houden.

Algemeen Bestuur artikelen