HomeNieuwsWelzijnWederom uitstel herverdeling GOAB gelden, bezuinigingen wel direct doorgevoerd

Wederom uitstel herverdeling GOAB gelden, bezuinigingen wel direct doorgevoerd

IrmaIk had beloofd de ontwikkelingen met de Gelden Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) op de voet te volgen. Graag had ik snel vervolgd met een positief bericht, maar het is een bericht met een negatieve lading.
Kortgeleden geleden toonde de Stadspartij zich blij met de lobby vanuit ons college om snel klaarheid over en meer GOAB gelden naar Purmerend te halen. Helaas moeten we nu constateren dat er wederom een vervelende vertraging in dit proces is opgelopen.
Uitstel herverdeling gelden wel 11% bezuinigen
De VVD staatssecretaris Sander Dekker meent dat hij de invoering van de nieuwe verdeelsleutel, waardoor Purmerend veel meer geld zou krijgen voor de vroeg- en voorschoolse educatie, over moet laten aan het nieuwe kabinet. En we weten allemaal dat de vorming van het nieuwe kabinet niet echt vlot verloopt.
Maar nu komt het, naast dit besluit heeft hij ook bepaald dat hij de bezuinigingen wel handhaaft. Om dat dan ook over te laten aan een nieuw kabinet dat kon hij in zijn politieke wijsheid niet bedenken. Dit betekent dat gemeenten in 2018 te maken krijgen met een onverwachte standaardkorting van 11 % op de aan de gemeente gebruikelijk gelden.
Wel mogen gemeenten het geld van de GOAB gelden dat dit jaar nog niet is uitgegeven overhevelen naar 2018. Dat is te beschouwen als het spreekwoordelijke doekje voor het bloeden.
De directeuren in de kinderopvang, maar ook de gemeenten kunnen nu geen beleidsplannen maken. Door beleid te maken stippel je de plannen uit waar je naar toe wilt. Maar voor die plannen moet je wel weten over welk budget je kunt beschikken. Beleid stel je vast naar aanleiding van vastgestelde bedragen, zodat je weet wat je de kinderen kunt bieden.En daar is een belangrijke groep inwoners, de jongste wel te verstaan, onze toekomst, nu ernstig de dupe van.
De Staatssecretaris
Helaas is deze stap van de staatssecretaris zeer herkenbaar. Vorige maand was een delegatie leerkrachten bij hem op bezoek om met een imposante lijst met handtekeningen aandacht te vragen voor de overvolle klassen in het primair onderwijs. En spraken zij ook over de grote werkdruk en het te kort aan leerkrachten. Al deze dingen wuifde de VVD staatsecretaris van tafel. “De leerkrachten moeten zich niet zo druk maken om de groepsplannen. Niet alles wat we doen hoeft op papier te staan”. Vreemd eigenlijk, het lijkt wel of er nog maar één partij demissionair regeert. Tegengas is in dit demissionaire kabinet c.q. coalitie niet te bespeuren.
Wel opmerkelijk is wel dat de schoolinspectie dit merkwaardige standpunt van de staatsecretaris heel anders ziet en een school bij ieder bezoek juist vraagt om groeps- en/of handelingsplannen.
Al met al een gang van zaken waar de Stadspartij niet vrolijk van wordt.
Toekomstperspectief?
Volgens Dekker is er breed draagvlak voor de nieuwe verdeelsleutel. En mogen de gemeentes dus wat hem betreft hoop houden dat de in de herverdeling gestelde bedragen hun kant op komen. Maar stel je beleid vast op bedragen die wellicht worden toegekend? Het is al moeten roeien met de riemen die je worden beloofd.
De Stadspartij hoopt dan ook dat gemeenten nu niet achterover gaan leunen, en op de staatsecretaris een dringend beroep gaat doen om de herverdeling gewoon door te laten gaan per 1 januari 2018. En wellicht wordt dan de andere demissionaire partij ook weer wakker.
Ook is het opvallend dat er vanuit Den Haag weinig ondersteuning komt naar de gemeenten om het beleid goed uit te voeren. Dichtbij de mensen en investeren daar waar het hard nodig is en wel direct, dat zou de boodschap moeten zijn. Niks geen bezuinigingen juist nu er financiële ruimte is, volgens Dijsselbloem, investeren in de kinderen die het hard nodig hebben.
In de gemeenten weten wij het wel, wij staan in nauw contact met de bewoners maar vanuit Den Haag wordt er alleen maar van binnen naar buiten gewerkt en gekeken naar papieren structuren en daar zitten de gemeenten niet op te wachten.
Kom op demissionair kabinet zet deze zotte maatregel van Staatssecretaris Sander Dekker recht!

Welzijn artikelen