Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Wederom uitstel herverdeling GOAB gelden, bezuinigingen wel direct doorgevoerd

Wederom uitstel herverdeling GOAB gelden, bezuinigingen wel direct doorgevoerd

Ik had beloofd de ontwikkelingen met de Gelden Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) op de voet te volgen. Graag had ik snel vervolgd met een positief bericht, maar het is een bericht met een negatieve lading.
Kortgeleden geleden toonde de Stadspartij zich blij met de lobby vanuit ons college om snel klaarheid over en meer GOAB gelden naar Purmerend te halen. Helaas moeten we nu constateren dat er wederom een vervelende vertraging in dit proces is opgelopen.
Uitstel herverdeling gelden wel 11% bezuinigen
De VVD staatssecretaris Sander Dekker meent dat hij de invoering van de nieuwe verdeelsleutel, waardoor Purmerend veel meer geld zou krijgen voor de vroeg- en voorschoolse educatie, over moet laten aan het nieuwe kabinet. En we weten allemaal dat de vorming van het nieuwe kabinet niet echt vlot verloopt.
Maar nu komt het, naast dit besluit heeft hij ook bepaald dat hij de bezuinigingen wel handhaaft. Om dat dan ook over te laten aan een nieuw kabinet dat kon hij in zijn politieke wijsheid niet bedenken. Dit betekent dat gemeenten in 2018 te maken krijgen met een onverwachte standaardkorting van 11 % op de aan de gemeente gebruikelijk gelden.
Wel mogen gemeenten het geld van de GOAB gelden dat dit jaar nog niet is uitgegeven overhevelen naar 2018. Dat is te beschouwen als het spreekwoordelijke doekje voor het bloeden.
De directeuren in de kinderopvang, maar ook de gemeenten kunnen nu geen beleidsplannen maken. Door beleid te maken stippel je de plannen uit waar je naar toe wilt. Maar voor die plannen moet je wel weten over welk budget je kunt beschikken. Beleid stel je vast naar aanleiding van vastgestelde bedragen, zodat je weet wat je de kinderen kunt bieden.En daar is een belangrijke groep inwoners, de jongste wel te verstaan, onze toekomst, nu ernstig de dupe van.
De Staatssecretaris
Helaas is deze stap van de staatssecretaris zeer herkenbaar. Vorige maand was een delegatie leerkrachten bij hem op bezoek om met een imposante lijst met handtekeningen aandacht te vragen voor de overvolle klassen in het primair onderwijs. En spraken zij ook over de grote werkdruk en het te kort aan leerkrachten. Al deze dingen wuifde de VVD staatsecretaris van tafel. “De leerkrachten moeten zich niet zo druk maken om de groepsplannen. Niet alles wat we doen hoeft op papier te staan”. Vreemd eigenlijk, het lijkt wel of er nog maar één partij demissionair regeert. Tegengas is in dit demissionaire kabinet c.q. coalitie niet te bespeuren.
Wel opmerkelijk is wel dat de schoolinspectie dit merkwaardige standpunt van de staatsecretaris heel anders ziet en een school bij ieder bezoek juist vraagt om groeps- en/of handelingsplannen.
Al met al een gang van zaken waar de Stadspartij niet vrolijk van wordt.
Toekomstperspectief?
Volgens Dekker is er breed draagvlak voor de nieuwe verdeelsleutel. En mogen de gemeentes dus wat hem betreft hoop houden dat de in de herverdeling gestelde bedragen hun kant op komen. Maar stel je beleid vast op bedragen die wellicht worden toegekend? Het is al moeten roeien met de riemen die je worden beloofd.
De Stadspartij hoopt dan ook dat gemeenten nu niet achterover gaan leunen, en op de staatsecretaris een dringend beroep gaat doen om de herverdeling gewoon door te laten gaan per 1 januari 2018. En wellicht wordt dan de andere demissionaire partij ook weer wakker.
Ook is het opvallend dat er vanuit Den Haag weinig ondersteuning komt naar de gemeenten om het beleid goed uit te voeren. Dichtbij de mensen en investeren daar waar het hard nodig is en wel direct, dat zou de boodschap moeten zijn. Niks geen bezuinigingen juist nu er financiële ruimte is, volgens Dijsselbloem, investeren in de kinderen die het hard nodig hebben.
In de gemeenten weten wij het wel, wij staan in nauw contact met de bewoners maar vanuit Den Haag wordt er alleen maar van binnen naar buiten gewerkt en gekeken naar papieren structuren en daar zitten de gemeenten niet op te wachten.
Kom op demissionair kabinet zet deze zotte maatregel van Staatssecretaris Sander Dekker recht!

Welzijn artikelen

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...

Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de  Gemeentewet wijzigt in verband met de ‘differentiatie van...