HomeNieuwsWelzijnVWA tevreden over speelplaatsen

VWA tevreden over speelplaatsen

speelplein papaverstraat.jpg
Afgelopen jaar onderzocht de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) het beheer van gemeentelijke speelplaatsen in Purmerend. Inmiddels is het eindrapport verschenen. Hierin is te lezen dat de Gemeente Purmerend ruimschoots voldoet aan haar wettelijke verplichting.

De VWA controleert of alle gegevens van inspectie en onderhoud in het logboek van een speelplaats staan vermeld. Bij een score van 100% zijn alle gegevens van de speelplaats terug te vinden, wat een aanwijzing geeft van de kwaliteit van het beheer. De VWA nam een steekproef van een aantal speelplaatsen verspreid door de stad. Purmerend haalde een score van 87% en verdient hiermee een dikke acht.

Veilige speelomgeving
speeltoestel jachtwagenstraat.jpgDe gemeente onderzoekt speeltoestellen op gebreken, repareert deze en als daar aanleiding toe is worden gevaarlijke toestellen verwijderd en vervangen. Deze gegevens worden bijgehouden in het logboek over de speelplaats. Sinds 2005 heeft Stadsbeheer extra geld gekregen om achterstanden weg te werken en ondergronden te vervangen door bijvoorbeeld kunstgras. Purmerend doet er alles aan om voor de kinderen een veilige speelomgeving te maken en te houden.

De VWA is de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt. Zij onderzoekt onder meer of gemeentelijke speelplaatsen veilig zijn en aan de wettelijke eisen voldoen.

Al in de begroting voor 2006 is door de gemeenteraad voor vier jaar 800.000 euro uitgetrokken om de speelvoorzieningen op peil te houden. Dat werpt nu dus zijn vruchten af.

Bron: Gemeente Purmerend 

Welzijn artikelen