HomeNieuwsWelzijnVrijmarkt 5 mei in park de Driegang

Vrijmarkt 5 mei in park de Driegang

vrijmarktdriegang
Vandaag, 5 mei vindt zoals elk jaar op Bevrijdingsdag de Kindervrijmarkt in de Driegang plaats. Dit is een feestelijk evenement waar niet alleen kinderen uit de wijk naar uitkijken, maar ook kinderen uit heel Purmerend. Elk jaar komen uit alle wijken bezoekers struinen over de vrijmarkt. Samen vieren we hiermee onze vrijheid en staan we erbij stil dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wij vinden het belangrijk om deze boodschap mee te geven aan de jonge generaties van onze stad.
Het unieke aan de vrijmarkt in de Driegang is dat de bewoners de markt zelf organiseren. Als gemeente zijn we blij met zulke initiatieven vanuit de wijk (en met name de vrijwilligers die zich daarvoor belangeloos inzetten). In deze brief leggen wij uit wat u op deze dag ongeveer kunt verwachten.
De vrijmarkt begint om 8.00 uur ’s ochtends en duurt tot 14.00 uur. Dit kan betekenen dat er voor en na deze tijdstippen aan- en afvoer plaatsvindt en dat daar wellicht enige hinder uit kan voortkomen. De vrijmarkt vindt alleen plaats in het wijkpark en binnen het gebied rond wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool (zie ook bijgevoegde afbeelding). We willen overlast en onveilige situaties voorkomen en hebben het gebied daarom duidelijk afgebakend.
In de Purmer-Zuid geldt een parkeerzone waar alleen geparkeerd mag worden binnen de aangewezen vakken. Het is dus mogelijk dat deze dag de parkeerdruk hoger is dan op andere dagen. Vanaf de noordkant van de Jan Bijhouwerstraat geldt eenrichtingsverkeer. Deze maatregelen gelden vanaf 4 mei om 18.00 uur (voor Dodenherdenking) tot 5 mei om 18.00 uur. Politie en Handhaving zijn deze dag aanwezig om alles zo veel mogelijk in goede banen te leiden. Zoals bij een kinderfeestje hoort, zal dit op gepaste wijze plaatsvinden. Spreek hen gerust aan als u mogelijk onveilige situaties waarneemt.
Wij rekenen op uw begrip. Als iedereen zich aan deze regels houdt, zal het ongetwijfeld een feestelijke en mooie dag worden, helemaal als het weer een beetje meewerkt. Via deze weg wensen we u allemaal een fijne Bevrijdingsdag en een gezellige vrijmarkt. Kijk voor meer informatie en de spelregels van de vrijmarkt op www.purmerend.nl/spelregels-vrijmarkt-5-mei. Mocht u vragen hebben over de vrijmarkt, dan kunt u mij bellen op 0299 452 311 of per mail bereiken via evenementen@purmerend.nl.
Tot slot bedanken we alvast de vrijwilligers van de kindervrijmarkt voor hun inzet bij de planning en organisatie. De vrijmarkt is al jarenlang een hoogtepunt in de Purmer-Zuid en we hopen dat deze nog lang blijft bestaan!
Met vriendelijke groet, Sanne Konijn, evenementencoördinator

pdf

Welzijn artikelen