HomeNieuwsWelzijnVoortzetting Lidmaatschap recreatieschap Twiske onzeker

Voortzetting Lidmaatschap recreatieschap Twiske onzeker

Bij uitblijven compensatie inkomstenderving door schrappen evenementen overweegt Purmerend uit het samenwerkingsverband Twiske te stappen.

Twiske
Foto Stadspartij-BPP


Donderdag 23 februari behandelde de gemeenteraad van Purmerend de door het bestuur van recreatieschap Twiske – Waterland ingediende kadernota. Het college van Burgemeester en wethouders van Purmerend hebben op deze kadernota De Purmerendse zienswijze ingediend. In deze zienswijze wordt aangegeven dat de de onderbouwing mist bij een aantal van de gepresenteerde cijfers en ook vragen we het bestuur om de gevolgen en risico’s van het schrappen van activiteiten en/of evenementen te onderbouwen.

De Stadspartij – Beemster Polder Partij kan zich volledig vinden in de opgestelde zienswijzen, met name het schrappen van evenementen is de fractie een doorn in het oog.

Het is al vele jaren een probleem dat speelt binnen het recreatieschap Twiske. Het recreatieschap Twiske is gelegen op het grondgebied van twee gemeenten die deel uitmaken van het samenwerkingsverband Twiske – Waterland. Landsmeer en Oostzaan blokkeren stelselmatig activiteiten en evenementen die het verblijfs- en recreatiegebied verrijken.

Regelmatig discussie over doorgaan activiteiten en/of evenementen

Het samenwerkingsverband bestaat uit 8 deelnemende gemeenten, dat zijn Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Edam – Volendam, Waterland, Wormerland, Landsmeer en Oostzaan. De negende deelnemende partij is de provincie Noord Holland.

Bij regelmaat worden er vanuit Oostzaan en Landsmeer discussies gevoerd en negatief geoordeeld  over het doorgaan van door het bestuur voorgestelde activiteiten en/of evenementen. Recentelijk heeft de gemeente Landsmeer een besluit genomen om niet meer mee te werken aan grote festivals in het Twiske. Er wordt eenvoudigweg geen vergunning meer voor afgegeven.

Dit heeft naast recreatieve ook structureel effect op de financiële situatie van het recreatieschap. Alternatieven voor de tegengehouden activiteiten en/of evenementen wordt er niet geleverd.

Dit is voor de Stadspartij – Beemster Polder Partij de druppel die de emmer doet overlopen. Eenzijdig zulke maatregelen nemen als je met negen deelnemers in een samenwerkingsverband acteert is onverteerbaar. Ook gaat het volledig voorbij aan de financiële bijdrage van de diverse gemeenten. Die van Landsmeer en Oostzaan is bescheiden die van Purmerend is hoog. Hij die betaald bepaalt is hier volstrekt niet aan de orde, eerder omgekeerd; hij die weinig betaalt bepaalt.

Door het bestuur van het recreatieschap is al besloten dat er geen uitbreiding van festivals zal komen maar dat het in het gebied waar het wordt georganiseerd moet kunnen. De ‘natuur’ leidt er daardoor niet.

Amendement toevoeging zienswijze Purmerend

De Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft dan ook besloten om, via een amendement, aan de door het college ingediende zienswijze een zienswijze toe te voegen. En deze zienswijze komt er op neer dat de gederfde inkomsten door het schrappen van een activiteit en/of evenement moet worden bijgepast door de gemeente die dit betreft, in dit geval Landsmeer.

Op initiatief van Stadspartij-Beemster Polder Partij, Forum voor Democratie, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, CDA en PB21 wordt ook toegevoegd dat er compensatie moet komen voor de derving van inkomsten door het schrappen van activiteiten en/of evenementen. Als dit niet gebeurt, dan zal de gemeenteraad overwegen om uit het samenwerkingsverband te stappen. Volgens de raad zijn de betrokken gemeenten juist een samenwerkingsverband aangegaan om een gezamenlijk belang uit te dragen en daaraan invulling te geven. Als een gemeente geen vergunning voor een evenement verleent, dan hoort een inkomstenverlies te worden gecompenseerd.

Het amendement werd aangenomen met23 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, PVV, Forum voor Democratie, PB21
12 stemmen tegen: PvdA, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend

Dit aangenomen amendement geeft het dagelijks en het algemeen bestuur een steun in de rug richting de gesprekken met de gemeente Landsmeer. Duidelijk moet zijn dat er een grens is bereikt over het eenzijdig handelen van gemeenten binnen een samenwerkingsverband, en zeker vanuit een eenzijdige machtspositie.

Als de gemeente Landsmeer niet tot een oplossing komt die voor alle deelnemers in het  samenwerkingsverband aanvaardbaar is zal Stadspartij-BPP niet schromen om met een voorstel te komen om uit het samenwerkingsverband te stappen. We hopen van harte dat dit niet aan de orde zal komen en dat er een bevredigende oplossing zal komen.

De Stadspartij – Beemster Polder Partij is van mening dat als je om politiek gevoelige redenen een maatregel neemt dat je ook de gevolgen voor je rekening moet nemen. Dat is door de genoemde gemeentes nog nooit ingebracht.

Welzijn artikelen