HomeNieuwsSociale ZakenVoortgang hersteloperatie gedupeerden Kinderopvangtoeslag in Purmerend

Voortgang hersteloperatie gedupeerden Kinderopvangtoeslag in Purmerend


In vervolg op eerdere berichten Wethouder Mario Hegger (laatste memo 19 oktober 1557324) geeft wethouder Mario Hegger informatie over de stand van zaken kinderopvangtoeslagaffaire in Purmerend.

Aanleiding

In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de ouders uit het oog verloren. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid
gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel omdat zij zijn bestempeld als fraudeur.

Aanmeldingen zonder formele machtiging

Tot 1 september 2021 was de gemeente gemachtigd om namens de belastingdienst contact op te nemen met de aangemelde ouders.
Geconstateerd werd dat het lage aantal gedupeerden dat door de Belastingdienst/Toeslagen na 1 september 2021 werd aangemeld niet aansloot bij de ervaringen van de gemeente van voor september 2021.

Daarom besloot het college om de werkwijze van voor september 2021 weer op te pakken, ondanks dat dit betekent dat dit zonder een formele machtiging plaatsvindt.

Ouders kunnen zich tot 1 januari 2024 melden bij de belastingdienst als gedupeerde van de kinderopvang toeslag.

Situatie Purmerend

Totaal hebben zich tot nu 347 ouders gemeld bij de belastingdienst als gedupeerde van de toeslagenaffaire. Alle ouders zijn benaderd en kregen hulp aangeboden. 209 gezinnen zijn door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aangemerkt als gedupeerde. Deze gedupeerde ouders hebben de compensatie van
€ 30.000 ontvangen vanuit het Rijk. 138 gezinnen zijn nog in afwachting van hun integraal onderzoek.

De verwachting is dat deze ouders duidelijkheid krijgen na de zomer.
De gemeente verwacht dat er niet veel nieuwe aanmeldingen meer komen. Door de vele nieuwsberichten, informatie via websites, sociale omgeving en social media zijn ouders inmiddels beter geïnformeerd over
waar ze een beroep op kunnen doen.

Complexe vraagstukken

Opgemerkt wordt dat er meer complexe vraagstukken overblijven, zoals
huisvesting of geestelijke gezondheid. De gemeente blijft in contact met ouders waar nodig, en onderzoekt hoe de beste ondersteuning/oplossingen kan worden geboden. Dit leidt steeds meer tot individuele maatwerkoplossingen.

Na de zomer starten de gemeente met het nazorg traject, voor de ouders die formeel als gedupeerde zijn aangemerkt. Dit betekent dat al deze ouders opnieuw zullen worden benaderd om te horen hoe het nu
gaat en me de vraag of er nog ondersteuning nodig is.

Sociale Zaken artikelen