HomeNieuwsSociale ZakenVoortgang aanpak energiearmoede huishoudens met een laag inkomen

Voortgang aanpak energiearmoede huishoudens met een laag inkomen


Energieprijzen die maar blijven stijgen en een inflatie die historisch hoog is. Ook de inwoners van Purmerend met een laag inkomen die de eindjes toch al niet goed aan elkaar kunnen knopen, worden het zwaarst getroffen. Zij hebben moeite met het betalen van hun rekeningen en dat verergert in rap tempo.

Het Nibud waarschuwt al een tijdje, dat niet alleen huishoudens met een laag inkomen, maar ook de huishoudens met een middeninkomen steeds moeilijker kunnen rond komen. Voor de aanpak van de energietransitie en naar aanleiding van de recente economische ontwikkelingen heeft het Rijk gelden beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede. Purmerend ontvangt in totaal ca. € 812.000. De beschikbaar gestelde gelden moeten specifiek worden gericht op het verminderen van energiearmoede bij huishoudens met een laag inkomen, op of rond het sociaal minimum.

In de afgelopen periode is door het gemeentebestuur nagedacht hoe de Purmerendse huishoudens met een laag inkomen, zo goed mogelijk kunnen worden geholpen. Het college vindt het daarbij belangrijk dat snel wordt gestart met een passende en duurzame aanpak.

Om huishoudens te bereiken wordt daartoe nauw samengewerkt met directe ketenpartners zoals: de woningcorporaties, Stadsverwarming Purmerend, WelzijnWonenPlus en Clup/ wijkteams.

Voor de korte termijn zet de gemeente in op:

  • Het aanbieden en verstrekken van gratis energiebesparende middelen;

  • Samenwerking met WelzijnWonenPlus, voor het inzetten van de Purmerendse energiecoaches voor advies, bewustwording en hulp bij aanbrengen van energiebesparende middelen.

In de aankomende weken wordt de aanpak verder uitgewerkt. Verwacht wordt dat medio het vierde kwartaal kan worden gestart met het aanbieden van gratis energiebesparende middelen. Ook kunnen dan de
energiecoaches op pad gaan om advies te geven over besparingsmogelijkheden en hulp te bieden bij het aanbrengen van de middelen, waar dat nodig is. Het tegengaan van energiearmoede vraagt meer dan een éénmalige actie voor het aanbrengen van eenvoudige energiebesparende middelen en de inzet van energiecoaches.

Er zijn allerlei regelingen die huishoudens ondersteunen bij grotere investeringen in duurzame technologieën, die op termijn kunnen leiden tot lagere energiekosten. Maar juist voor veel huishoudens met energiearmoede zijn er verschillende barrières die mensen ervan weerhouden hier gebruik van te maken. Er is bijvoorbeeld geen geld om een lening aan te gaan om zonnepanelen te kopen of het (koop)huis te isoleren. Als een deel van de huishoudens achterop raakt in de energietransitie kan dit het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie verminderen.

Het college verwacht mede daarom dat energiearmoede, meer dan nu het geval is, een structureel onderdeel zal worden bij de energietransitie. Om dit te realiseren zal het Rijk ook middelen beschikbaar moeten
stellen zodat mensen met een laag inkomen ook mee kunnen gaan in de energietransitie.
Het college wil in ieder geval ook voor de langere termijn de aandacht voor energiearmoede vasthouden.
Dit gaat gebeuren door energiearmoede op te nemen in het Purmerendse strategische duurzaamheidsprogramma 2023 – 2026.

De resultaten hiervan zullen nauwgezet worden gevolgd en er zal t.z.t. nadere informatie over volgen.

Sociale Zaken artikelen