HomeNieuwsWelzijnVoldoende sportlocaties voor verplichte gymles

Voldoende sportlocaties voor verplichte gymles


Scholen zijn verplicht om met ingang van het nieuwe schooljaar op basisscholen minimaal twee uren bewegingsonderwijs per week te verzorgen.
Zo’n 85 procent van de gemeenten beschikt over genoeg sportlocaties voor de verplichte gymuren die basisscholen vanaf komend schooljaar moeten verzorgen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren.

Bewegingsonderwijs is belangrijk. Het is voor kinderen een manier om zich te uiten, te werken aan hun sociale en motorische ontwikkeling en aan hun gezondheid.

Vakleerkracht en accommodaties

Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs verplicht op de basisschool. Leerlingen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.

De meeste gemeenten willen andere soorten accommodaties inzetten voor bewegingsonderwijs, zoals schoolpleinen en grasvelden. Gemeenten verwachten dat meer lessen bewegingsonderwijs in de buitenlucht zullen plaatsvinden.

Ook gaan gemeenten de accommodaties efficiënter inzetten om zo aan meer groepen ruimte te bieden voor de benodigde lesuren bewegingsonderwijs. Mogelijk houden ze daarbij minder rekening met voorkeuren van scholen voor gymtijden en -locaties.

Welzijn artikelen