HomeNieuwsSociale ZakenVNG: onderzoek naar risico’s decentralisatie zorgtaken broodnodig

VNG: onderzoek naar risico’s decentralisatie zorgtaken broodnodig

jeugdzorg
Gemeenten hebben grote zorgen over de haalbaarheid van de ‘drie decentralisaties’ op het gebied van jeugdzorg, werk en AWBZ-begeleiding. Het kabinet wil de verantwoordelijkheid voor deze taken bij gemeenten neerleggen met een strikte bezuinigingsopgave. Bovendien krijgen gemeenten minder geld via het Gemeentefonds. Wat dit betekent voor de ondersteuning van inwoners en voor de financiële positie van gemeenten, is nog onvoldoende duidelijk. De VNG dringt daarom aan op een grondig onafhankelijk onderzoek naar de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van de plannen.

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma wil meer duidelijkheid over de randvoorwaarden van de decentralisaties: “We hebben onvoldoende zicht op wat al die maatregelen bij elkaar betekenen voor de lokale samenleving, voor gezinnen en voor individuen. Meteen nadat de inhoud van het regeerakkoord bekend werd, heeft de VNG hierover vragen gesteld aan het kabinet. Dat heeft nog niet geleid tot een duidelijk totaalbeeld van effecten op de samenleving en de financiële risico’s.” Het onderzoek moet op zo kort mogelijke termijn plaatsvinden en moet zich richten op de financiële, wettelijke en maatschappelijke voorwaarden waaronder de decentralisaties tot een succes kunnen worden.

De bereidheid van gemeenten om de verantwoordelijkheid te dragen voor taken op het gebied van jeugd, werk en zorg is groot. “Gemeenten hebben van begin af aan constructief meegewerkt aan een goede overheveling van de taken”, aldus Jorritsma. “Maar door de kabinetswissel zijn de spelregels aangepast. De context waarbinnen we nu de decentralisaties moeten realiseren is verslechterd; we vragen ons af of dit pakket uitvoerbaar is. Gemeenten en Rijk dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid in het slagen van de decentralisaties. We moeten voorkomen dat het bestuurlijk onbeheersbaar wordt.”

Sociale Zaken artikelen