HomeNieuwsSociale ZakenVersobering maatschappelijke ondersteuning in 2012

Versobering maatschappelijke ondersteuning in 2012

bezuinigen1
De gemeenteraad heeft in 2011 de notitie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vastgesteld. De kern van deze notitie is dat de gemeente meer gaat kijken naar wat mensen zelf kunnen doen om hun belemmeringen te verminderen, eventueel met behulp van het eigen netwerk. Pas daarna komt de gemeente in beeld voor wat betreft het bieden van ondersteuning, zodat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Reden hiervoor is onder meer de stijgende kosten.

 Als gevolg van deze ontwikkeling zijn het Besluit en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Purmerend 2012 aangepast. Ook worden de bedragen in het Besluit op een aantal onderdelen geïndexeerd.

De belangrijkste wijzigingen in het Besluit en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Purmerend 2012 zijn:

  • verscherpte richtlijnen indicatieadvisering Hulp bij het huishouden. Er wordt meer aandacht besteed aan de eigen verantwoordelijkheid en het eigen oplossingsvermogen van de cliënten;
  • andere inrichting van het indicatiesysteem Aanvullend openbaar vervoer (AOV). Er wordt beter gekeken naar de individuele situatie van de cliënt, is iemand voor het vervoer volledig afhankelijk van het AOV of heeft iemand ook andere mogelijkheden om zich te verplaatsen? Vanwege de stijging van het reguliere openbaarvervoertarief wordt ook het klanttarief van het AOV verhoogd;
  • losse douchestoel en toiletverhoger worden niet meer vergoed, deze zijn voor relatief lage prijzen te koop en op verschillende plekken verkrijgbaar;
  • uitbreiding van de mogelijkheden tot opleggen eigen bijdrage.

De aanpassingen op de Besluit en Beleidsregels gaan in per 16 januari.

 ZIE OOK:

 

Bron: persbericht gemeente Purmerend

Sociale Zaken artikelen