HomeNieuwsWelzijnVerminderen aantal voortijdige schoolverlaters

Verminderen aantal voortijdige schoolverlaters

schoolverlater
De gemeente Purmerend gaat de komende maanden opnieuw op zoek naar jongeren die dreigen voortijdig school te verlaten. Met het project ‘I’m in’ worden de jongeren door diverse acties benaderd, met als doel ze binnen het onderwijs te houden. De acties zijn in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs en het ROC Regio College en ROC Horizon College. 

Acties deze zomer

  • Jongeren worden begeleid om de overstap van Voortgezet Onderwijs naar Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo) soepeler te laten verlopen. Deze overstap is vaak een risicomoment, waarbij leerlingen kunnen uitvallen.
  • Leerlingen van het mbo die twijfelen over de opleiding of willen stoppen, worden door een speciaal team benaderd om te bespreken hoe ze door school begeleid kunnen worden. Dit team benadert de leerlingen in samenwerking met de gemeente.
  • Jongeren die de eerste weken van het nieuwe schooljaar niet komen opdagen, worden telefonisch of via een huisbezoek benaderd door een speciaal team. Vervolgens probeert dit team de jongeren naar school te begeleiden of door te verwijzen naar het Jongerenloket voor werk.

Doorlopende acties

Gedurende het hele jaar worden er doorlopend huisbezoeken gedaan als er een melding komt van een voortijdige schoolverlater. Leerlingen ouder dan 18 jaar zijn niet meer leerplichtig, maar de gemeente kan hen wel begeleiden naar school en/of werk. Daarnaast houdt de leerplichtconsulent voor leerlingen uit de regio Waterland schoolspreekuren op het Horizoncollege en Regiocollege.
Wethouder Berent Daan: “Voor jongeren is het belangrijk dat ze zich zo goed mogelijk scholen, kwalificeren en ontwikkelen. Dat vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarom investeren we extra in jongeren die de aansluiting dreigen te verliezen.”

Resultaten vorig jaar

Vorig jaar zijn zo’n 200 jongeren voor de zomervakantie door de gemeente benaderd, in het kader van de overstap naar het mbo. 185 jongeren zijn doorgestroomd naar een vervolgopleiding en vijftien van hen zijn in begeleiding bij de gemeente. In het schooljaar 2010/2011 zijn 108 voortijdig schoolverlaters van 18 jaar en ouder herplaatst naar een opleiding en 158 zijn herplaatst naar werk.

Welzijn artikelen