HomeNieuwsVerkeer en VervoerVerkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli 2019

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli 2019

A7afrtipendHA
Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21 juni 2019 gedurende 4 weekenden sprake zijn van verkeershinder. In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemerscombinatie VOC dan onderhoud uit aan de brug van de A7 over het Noordhollandsch Kanaal.
Tijdens dit werk is er per rijrichting 1 rijstrook beschikbaar voor verkeer. Ook de toe- en afritten naar Purmerend (5) en Purmerend Zuid (4) zijn deze weekenden beperkt bereikbaar. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid en moet rekening houden met een extra reistijd tot circa 10 minuten.
Onderhoud brug Noordhollandsch Kanaal
Rijkswaterstaat beheert veel bruggen in het Nederlandse snelwegennet. Ook de brug over het Noordhollandsch Kanaal valt daaronder. Om deze bruggen in goede conditie te houden vinden er regelmatig inspecties en onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit geeft tijdelijk verkeershinder, maar zorgt er ook voor dat dit soort bruggen vervolgens weer zo lang mogelijk veilig gebruikt kunnen worden. 
Rijkswaterstaat probeert hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt er vaak ’s nachts en in het weekend gewerkt, omdat er dan minder verkeer is. Omwonenden van de brug kunnen enige geluidsoverlast van de werkzaamheden ervaren. Ook dit probeert de aannemer zoveel mogelijk te beperken.
Verkeershinder weekenden juni en juli 2019
Tijdens onderstaande weekenden is er op de snelweg A7 bij Purmerend per rijrichting 1 rijstrook beschikaar. Ook zijn de toe- en afritten naar Purmerend (5) en Purmerend Zuid (4) beperkt bereikbaar. Deze planning kan veranderen bij slecht weer.
Vrijdag 21 juni 21.00 uur tot maandag 24 juni 05.00 uur
Vrijdag 28 juni 21.00 uur tot maandag 1 juli 05.00 uur
Vrijdag 5 juli 21.00 uur tot zaterdag 6 juli 09.00 uur 
Zaterdag 6 juli 21.00 uur tot zondag 7 juli 09.00 uur
Vrijdag 12 juli 21.00 uur tot zaterdag 13 juli 09.00 uur
Zaterdag 13 juli 21.00 uur tot zondag 14 juli 09.00 uur
Meer informatie werkzaamheden A7
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden en de borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven. Voor meer informatie kunnen weggebruikers ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800–8002 (gratis).

foto Stadspartij

Verkeer en Vervoer artikelen