HomeNieuwsAlgemeen BestuurVergadering gemeenteraad Purmerend 31-3-2011 (deel 1)

Vergadering gemeenteraad Purmerend 31-3-2011 (deel 1)

 Rugby-bord

Op 31 maart jl. vond er weer een raadsvergadering van de gemeenteraad van Purmerend plaats. Stadspartij-raadslid Bert Meulenberg doet hier verslag van. Vandaag is deel 1 te lezen, dinsdag deel 2, woensdag deel 3.  

In de maandelijkse gemeenteraadsvergadering op, donderdag 31 maart, werden diverse belangrijke beslissingen genomen voor de voortgang op het gebied van sport en spel. Er moest een voorkeurslocatie worden gekozen waar de rugbyclub Waterland naartoe moet worden verplaatst. De rugbyclub, nu gevestigd aan het sportpark aan de Van IJsendijkstraat (naast de Beukenkamp), moet verplaatsen om ruimte maken voor een nieuw te bouwen multifunctionele sporthal. Verder werd er een initiatiefvoorstel ingediend tot het verstrekken van een krediet van 20.000 euro voor de realisatie van speeltuin “De Speelkraam”. Dit krediet wordt onttrokken uit het voor de speeltuin gereserveerde budget van 500.000 euro.

Benoeming commissielid

De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Don Bijl opende om 20:00 uur de vergadering. De publieke tribune was goed gevuld. Na het vaststellen van de raadsagenda volgde de benoeming van mevrouw H. van Popering als commissielid voor de PvdA. Mevrouw Van Popering gaat mevrouw Z. El Gauche vervangen die is gestopt vanwege vertrek naar het buitenland.

Verplaatsing rugbyveld

Agendapunten 8 t/m 13 waren hamerpunten. Hamerpunten zijn agendapunten waarvoor  bij de behandeling in één van de commissievergaderingen al een volledige meerderheid is gevormd. Voor de behandeling van agendapunt 14, de nieuwe locatie voor de rugbyclub Waterland, hadden diverse bewoners van de Westenweg plaats genomen op de publieke tribune.

In de commissievergadering leek zich al een meerderheid af te tekenen voor de locatie ten oosten van de Westerweg. In de raadsvergadering kreeg deze locatie ook de voorkeur boven de andere locaties, het kommetje aan de A7 en de locatie ten oosten van de Verzetslaan. Met 25 stemmen voor en 8 tegen kreeg het college van B&W de opdracht om de verplaatsing van de rugbyclub naar de locatie aan de Westerweg verder uit te werken. De fracties van SP, Trots op Nederland, AOV en GroenLinks stemden tegen. Voor de Stadspartij was de keuze voor deze locatie een weloverwogen keuze. De locatie ten oosten van de Verzetslaan is in de toekomst bestemd voor woningbouw. Dit is ook broodnodig, gezien het grote woningtekort in Purmerend. De kom A7 is, buiten de mindere bereikbaarheid per fiets, in de ogen van de Stadspartij een commerciële toplocatie waar mogelijkheden zouden kunnen zijn om bijvoorbeeld een hotel of een congrescentrum te vestigen. Het is volgens de Stadspartij zeker geen locatie voor een sportclub.

Adviezen Spurd en Sportraad

Ook de mening van Spurd (gemeentelijke sportstichting), de Sportraad en de rugbyclub zelf heeft de Stadspartij mee laten wegen. In de weging heeft de Stadspartij ook de mening van de omwonenden meegenomen. De Stadspartij heeft alle begrip voor hun tegenstand. Maar een sportveld is ook grotendeels groen. En als er geen sportveld wordt aangelegd op die locatie, komen er in de toekomst mogelijk andere projecten zoals bosvilla’s of een bungalowpark.

Een door het CDA ingediende motie om te onderzoeken of de bufferzone tussen het perceel Westerweg 20 en de rugbyvelden zo maximaal mogelijk te houden werd met 30 tegen 3 stemmen aangenomen. Alleen de fractie van het AOV stemde tegen.

Dinsdag deel 2, woensdag het derde en laatste deel.

BertMeulenberg2010-kleinZIE OOK:

Algemeen Bestuur artikelen