HomeNieuwsWelzijnVan poppodium naar integraal muziekcentrum

Van poppodium naar integraal muziekcentrum

Foto Stadspartij-BPP

 
In 2019 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven aan het college om een ontwerp te maken voor de realisatie van een integraal muziekcentrum in het pand van P3. Naast Concert- en Cultuurpodium P3 en Theater De Verbeelding zal hierin ook Muziekschool Waterland worden gehuisvest. Aan de gemeenteraad wordt nu voorgesteld om een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen om de verbouwing te realiseren.

Sinds 2017 is onderzocht op welke manier de exploitatie van P3 kan worden versterkt. De afgelopen jaren is onder meer gekeken naar de interne organisatie, de programmering en het imago van P3. Daarnaast is de eigendomssituatie van het pand in 2021 veranderd.

Optimaal gebruik pand

Door Muziekschool Waterland in te huizen in het pand van P3, wordt het gebouw optimaal gebruikt. Het Concert- en Cultuurpodium P3, maar ook Theater De Verbeelding hebben hun programmering voornamelijk in de weekenden, terwijl de muziekschool de ruimten met name doordeweeks gebruikt. Het pand van de muziekschool in de Geulenstraat komt vrij en kan een nieuwe bestemming krijgen.

Meerwaarde culturele samenwerking

Het samenbrengen van muziek en cultuur onder één dak heeft ook een duidelijke inhoudelijke meerwaarde. Kinderen en jongeren die muziekles krijgen, komen al vroeg in aanraking met het aanbod van het poppodium, de bands en/of orkesten die er oefenen en kunnen zo gemakkelijker doorstromen. De culturele partners bereiken hierdoor nieuwe doelgroepen. Door de gezamenlijke huisvesting wordt bovendien de samenwerking tussen de culturele organisaties versterkt, waardoor kan worden gewerkt aan een integraal muzikaal en cultureel aanbod wat aansluit bij de behoefte in de stad. Esther Dam, directeur Muziekschool Waterland: “Muziekschool Waterland gelooft dat het samenwonen met culturele partners in het pand P3 leidt tot een krachtige culturele kern in Purmerend. We zijn blij dat we de leerlingen uit de basisscholen en de wijkprogramma’s een professioneel podium kunnen bieden om hun talent verder te ontwikkelen. We juichen de verbreding van poppodium naar integraal muziekcentrum van harte toe!” Rob Bout, directeur P3 voegt daaraan toe: “Dit is een geweldige stap waardoor muziek en cultuur op een iconische plek in Purmerend tot ver in de toekomst samen kunnen komen.”

Ontwerp en realisatie integraal muziekcentrum

In het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld ter hoogte van 3 miljoen om de verbouwing tot integraal muziekcentrum te realiseren. In 2022 is besloten om het ontwerp en de verbouwing aan te gaan met BD Architecten, de oorspronkelijke architect van het pand. Sindsdien is er in gezamenlijkheid met de culturele gebruikers van het pand een ontwerp gemaakt voor de verbouwing waarin ook onderhoud en een duurzaam gebruik van het pand is meegenomen. Dit ontwerp is de afgelopen maanden door externe adviseurs getoetst op bouwkundige haalbaarheid, akoestiek, installaties en brandveiligheid. Op basis van het ontwerp is vervolgens een kostenraming gemaakt. Hieruit blijkt dat de totale verbouwkosten aanzienlijk hoger worden. Dit komt door bouwkostenstijgingen en hogere kosten vanwege de aanpassing van het binnenklimaat. De raad wordt daarom voorgesteld om een aanvullend investeringskrediet van €2.225.000,- beschikbaar te stellen om het integrale muziekcentrum te realiseren conform voorliggend ontwerp. De kapitaallasten kunnen gedekt worden binnen de bestaande budgetten.

Investeren in de culturele sector en stadsontwikkeling

Het college is zich ervan bewust dat op de gevraagde extra investering spanning staat met de financiële uitdaging van de gemeente. Het voorstel doet echter geen beroep op het begrotingssaldo.

Wethouder Cultuur Pascal Verkroost: “Na de coronajaren, heeft de culturele sector het moeilijk, ook in Purmerend. De verhuizing van Muziekschool Waterland naar P3 is een mooie kans waardoor culturele samenwerking wordt versterkt en we een prachtige en toekomstbestendige plek creëren midden in onze stad waar muziek en cultuur samenkomen. Extra voordeel daarbij is dat het pand van de muziekschool in de Geulenstraat beschikbaar komt, zodat ook de gewenste transformatie van het Waterlandkwartier kan plaatsvinden.”

Welzijn artikelen