HomeNieuwsWelzijnThuisonderwijs voor kinderen in het speciaal onderwijs

Thuisonderwijs voor kinderen in het speciaal onderwijs

Martin Luther King school

De scholen doen er alles aan om hun leerlingen op afstand les te geven, zo ook in het speciaal onderwijs. In de praktijk blijkt dit enorm ingewikkeld. De kinderen missen de structuur, regelmaat en de vaste gezichten van de school. De ouders krijgen weektaken mee voor de kinderen en de leerkrachten houden nauw contact over hoe alles verloopt.

Voor ouders ligt er de taak om de kinderen aan het werk te krijgen, en zo te trachten het ritme van de school te evenaren. Dat dit geen gemakkelijke taak is realiseren de leerkrachten zich terdege.

Het Heliomare college is een school voor kinderen in het speciaal onderwijs met de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Hier zitten kinderen met zowel een lichamelijke als een geestelijke beperking en combinaties daarvan. Een enigszins vergelijkbare school in Purmerend is De Martin Luther King school. Kinderen op deze scholen gaan in de onderbouw normaal gesproken vijf dagen per week naar school. Leerlingen uit de middenbouw krijgen 4 dagen per week les en werken één dag per week. De bovenbouw leerlingen lopen twee, drie, of vier dagen per week extern stages, gericht op hun uitstroomprofiel.

Dit alles valt door de coronacrisis allemaal weg. Deze leerlingen zijn hun sociale contacten ineens kwijt. Dit is een verschil met leerlingen uit het reguliere onderwijs. Zij kunnen immers nog buitenspelen met kinderen uit de buurt, waar zij normaliter ook bij op school zitten. Daarnaast is het ontbreken van structuur, regelmaat en vaste gezichten, waar deze doelgroep bij gebaar is, een onveiligheidsgevoel met zich mee.

Als dat wegvalt is leren ontzettend moeilijk. Er zijn ouders die het gedrag van hun kinderen thuis daardoor zien exploderen. Er zijn nog meer oorzaken waarom het thuisonderwijs bij deze specifieke doelgroep een stuk moeizamer verloopt. Veel kinderen hebben ondersteuning nodig van bijvoorbeeld gebarentalen of pictogrammen. Het voor- en nadoen van handelingen ontbreekt. Dit is oor ouders vaak niet op te vangen.

Door middel van apps wordt daarom geprobeerd om toch zoveel mogelijk in de buurt van de ondersteunende communicatie te komen. De hoop is dat deze vervangende leermiddelen de ouders én de leerlingen verlichting brengt.

De Stadspartij heeft alle gevoel en waardering voor alle ouders die hun kinderen thuis ondersteunen. Wij hopen dan ook dat de coronacrisis snel voorbij is en alle leerlingen en hun ouders hun gewone leven weer kunnen oppakken.

Welzijn artikelen