HomeNieuwsSociale ZakenTevredenheidsonderzoek onder klanten WMO

Tevredenheidsonderzoek onder klanten WMO

wmo
Jaarlijks laat de gemeente een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek, het SGBO, uitvoeren onder Wmo-cliënten. Dit onderzoek wordt ook in ruim zeventig andere gemeenten van vergelijkbare grootte gehouden en de prestaties worden met elkaar vergeleken.
Purmerend doet het goed: gemiddeld presteert Purmerend iets beter dan de andere gemeenten.

 Opvallend is het relatief hoge percentage persoonlijk contact (81% ten opzichte van 68% bij de andere gemeenten). En het bespreken van eigen oplossingen (ondersteuning vinden bij vrienden of familie) bij een geconstateerd probleem. Dit draagt bij aan de gewenste verschuiving van ‘automatisch’ verstrekken van voorzieningen, naar oplossingen vinden in de eigen kring.
 
Wmo-cliënten kregen vragen voorgelegd over het contact met het Loket Wmo, het advies dat zij kregen en of zij tevreden waren met dit advies.
88% is tevreden over de voorgestelde oplossing (andere gemeenten 89%).
Het gemiddelde rapportcijfer voor de aanvraagprocedure is een 7,3 (andere gemeenten 7,2). 91% van de cliënten geeft aan tevreden te zijn over de wachttijd tussen de aanvraag en het daadwerkelijk verkrijgen van de voorziening (andere gemeenten 89%).

Het college wil de wijze waarop de gemeente in contact staat met Wmo-cliënten op gelijke wijze voortzetten.

Sociale Zaken artikelen