HomeNieuwsAlgemeen BestuurTerrassenbeleid Purmerend en Beemster licht gewijzigd

Terrassenbeleid Purmerend en Beemster licht gewijzigd

Terras Koemarkt
foto Stadspartij


Door een brief informeert burgemeester Bijl de gemeenteraad over nieuw en geharmoniseerd terrassenbeleid. Het beleid is opgesteld en vastgesteld samen met de burgemeester van Beemster.

Evaluatie huidig terrassenbeleid

Voor het plaatsen van een terras bij bijvoorbeeld een hotel, restaurant en café is een vergunning nodig. Dit volgt uit de Algemene plaatselijke
verordening (Apv). In Purmerend gelden daarnaast aanvullende regels die zijn opgenomen in het Terrassenbeleid Purmerend 2012.

Aangezien het terrassenbeleid alweer een tijdje meegaat, Beemster nog geen terrassenbeleid heeft en Purmerend gaat fuseren met Beemster, is het huidige terrassenbeleid samen met interne en externe partners
(horecaondernemers, politie en VrZW) geëvalueerd.
Nauwgezet is per regel van het terrassenbeleid bekeken hoe deze in de praktijk uitpakt en of aanpassing nodig is. Vervolgens zijn aanbevelingen gedaan die in nieuw en geharmoniseerd terrassenbeleid verwerkt
kunnen worden.

Nieuw, geharmoniseerd terrassenbeleid

Aan de hand van de evaluatie hebben de beide burgemeesters een nieuw en geharmoniseerd terrassenbeleid gemaakt. Dit vond plaats in goed overleg met een vertegenwoordiging van de horecaondernemers (Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Purmerend).

In Beemster zijn de horecaondernemers individueel benaderd en is een bijeenkomst georganiseerd waar de horecaondernemers hun wensen en bedenkingen ten aanzien van het beleid naar voren konden brengen.

In de kern wordt het beleid uit 2012 voortgezet

Voor alle duidelijkheid zijn de regels gebundeld per thema en is ieder artikel voorzien van een toelichting. In het nieuwe terrassenbeleid zijn de  aanbevelingen van de evaluatie en suggesties die naderhand zijn gedaan verwerkt.
Een belangrijke aanpassing is bijvoorbeeld dat terrasvergunningen voortaan voor onbepaalde tijd worden verleend. Ook is de toegestane hoogte van het terrasmeubilair aangepast en zijn aanvullende regels opgenomen over de kwalitatieve uitstraling van terrassen. Het terrassenbeleid is ook aangepast op de nieuwe Apv
Purmerend 2021 en de proef met beschotte winterterrassen is benoemd.

In de bijlage bij de brief van de brief van de burgemeester treft u een compleet overzicht met wijzigingen van het oude en nieuwe beleid aan, zodat u exact kunt nalezen wat er is gewijzigd.

Algemeen Bestuur artikelen