HomeNieuwsVeiligheidTankstation in Purmerend mag LPG blijven verkopen

Tankstation in Purmerend mag LPG blijven verkopen

Tamoil bij Makado
foto Stadspartij


Een tankstation aan het John F. Kennedyplein in Purmerend mag LPG blijven verkopen. De gemeente Purmerend mocht echter niet in de vergunning bepalen dat voor het bevoorraden van het tankstation met LPG alleen tankwagens mogen worden gebruikt die hittewerende bekleding hebben. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat dit voorschrift in strijd is met het Europees recht. Daarom mag dit voorschrift niet in de vergunning worden opgenomen. Dit staat in twee uitspraken uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (12 januari 2022).

De uitspraken zijn het sluitstuk van een lange juridische procedure waarin de Afdeling bestuursrechtspraak eerder zogenoemde prejudiciële vragen stelde (opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website) aan het Europees Hof van Justitie. De Afdeling bestuursrechtspraak wilde weten of dit veiligheidsvoorschrift voor de bevoorrading van LPG-tankstations al dan niet in strijd was met het Europese recht. Het Europese Hof beantwoordde deze vragen (opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website) in mei 2021. Ook vroeg de Afdeling bestuursrechtspraak in deze zaken een conclusie aan de advocaat-generaal (opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website).

Achtergrond

Het gaat om twee samenhangende besluiten; een omgevingsvergunning en een bestemmingsplan. Wat betreft de omgevingsvergunning gaat het om een twee nieuwe voorschriften bij een vergunning voor een tankstation in Purmerend dat ook LPG verkoopt. Eén van die voorschriften houdt in dat voor het bevoorraden van het tankstation met LPG alleen tankwagens mogen worden gebruikt met hittewerende bekleding. Volgens een omwonende is dat veiligheidsvoorschrift in strijd met het Europees recht. Zij wil dat de Afdeling bestuursrechtspraak beide besluiten  vernietigt om te bereiken dat op het tankstation niet langer LPG mag worden geleverd en verkocht.

Geen strengere eisen mogelijk dan Europees afgesproken

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel, in navolging van het Hof van Justitie, dat het niet is toegestaan om in Nederland strengere eisen te stellen aan LPG-tankwagens dan in Europees verband is afgesproken. Achtergrond van dit Nederlandse veiligheidsvoorschrift was dat met extra veiligheidsvoorschriften voor het bevoorraden van LPG tankstations een minder grote afstand hoeft te worden aangehouden tussen het tankstation en gevoelige objecten, zoals woningen. In de uitspraak van vandaag staat dat de Europese lidstaten niet zelf strengere veiligheidsvoorschriften mogen stellen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg dan die de lidstaten onderling hebben afgesproken. Om die reden heeft de Afdeling bestuursrechtspraak dit specifieke veiligheidsvoorschrift in de vergunning vernietigd.

Risicocontour

Daardoor kwam de vraag op of, zonder dat veiligheidsvoorschrift, de verkoop van LPG op deze locatie nog wel aanvaardbaar was. Daar heeft de gemeente Purmerend tijdens de procedure aanvullend onderzoek naar laten doen. Daarbij is ook onderzocht hoe de zogenoemde risicocontour komt te liggen als het tankstation bevoorraad  wordt door tankwagens zonder hittewerende bekleding. Tussen partijen is niet in geschil dat uit dat onderzoek blijkt dat de woningen in de omgeving van het tankstation buiten deze risicocontour liggen. Daarmee is de levering en verkoop van LPG op dit tankstation planologisch aanvaardbaar, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

(Red. Opmerkelijk is dat de gehanteerde risicocontour alleen geldt als de bevoorrading geschiedt met tankwagens die voldoen aan de extra veiligheidseisen. Een gegeven dat dus niet kan worden afgedwongen en uit de vergunning als voorwaarde dient te worden geschrapt. Aldus de Raad van State)

Lees hier de volledige tekst van de uitspraken met zaaknummers 201705745/3 (omgevingsvergunning) en 201701963/1 (bestemmingsplan).

 

Veiligheid artikelen