HomeNieuwsWelzijnStelling Purmerends Nieuwsblad: De subsidie voor gemeentelijke monumenten moet omlaag.

Stelling Purmerends Nieuwsblad: De subsidie voor gemeentelijke monumenten moet omlaag.

dedoelen
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website.
De stelling nu luidt: De subsidie voor gemeentelijke monumenten moet omlaag.

Raadslid Guus Jansen reageert er als volgt op:

Wat zijn de gevolgen?

Dat is een vraag waar niet zomaar een antwoord op te geven is. De gemeente heeft in 2011 het aantal gemeentelijke monumenten met 40 verhoogt zonder daarvoor extra geld uit te trekken. Daarnaast is onbekend in hoeverre het huidige subsidiebudget (on) toereikend is.
Kortom er is momenteel een gebrek aan feitenmateriaal om op deze stelling een goed antwoord te kunnen geven.

Toelichting

De Stadspartij heeft om inzicht te krijgen in nut en noodzaak van de munumentensubsdie aanvullende vragen gesteld. Dit om te kunnen beoordelen of het vernieuwde subsidiebeleid niet tot verval en verloedering leidt van de gemeentelijke monumenten.
Dat Purmerend het hebben en behouden van gemeentelijke monumenten belangrijk vindt blijkt uit het uitbreiden van het aantal met 40 aangewezen monumenten.
In Purmerend zijn 157 bouwwerken aangewezen als beschermd monument. Daarvan zijn 30 rijksmonumenten en 127 gemeentelijke monumenten.

 

Welzijn artikelen