HomeNieuwsWelzijnStand van zaken behandeling Sportvisie Sport in beweging

Stand van zaken behandeling Sportvisie Sport in beweging

Tekstbord-sportstad
Op donderdag 24 juni is in de gecombineerde vergadering commissie vergadering Samenleving  Algemene zaken
gesproken over de Sportvisie “Sport in beweging”.
‘Het was fijn te merken dat de visie
positief is ontvangen en dat het thema sport, bewegen en gezondheid hoog op ieders agenda staat. Wellicht júist in deze tijd, waarin een pandemie ons nog steeds wereldwijd bezighoudt.

Met deze woorden opent wethouder Hegger een memo waarin hij een u[pdate geeft van de behandeling van punten uit de Sportvisie.

Wat valt er te melden:

 1. Opstellen protocol voor het huldigen van topsporters en daarbij de suggestie meenemen dit te doen tijdens bijvoorbeeld het Reuring festival of de

  Het protocol bevindt zich in de conceptfase en zal naar verwachting in februari worden voorgelegd aan college en vervolgens ter kennis aan de raad.

 2. Kijken naar de mogelijkheden van het plaatsen van watertappunten bij verenigingen.

  Tijdens de opening van de nieuwe sportaccommodatie van Rugby Club Waterland is ook aandacht geschonken aan het eerst geplaatste watertappunt. Dit watertappunt is geplaatst om ervaring op te doen in het gebruik. Het streven is het watertappunt

  onderdeel te laten zijn van de gezonde kantine waarin afspraken gemaakt worden met de verenigingen. Begin januari zullen de bevindingen gedeeld worden.

 3. Activiteiten die worden georganiseerd in de wijken voor bepaalde
  doelgroepen (door bijvoorbeeld fysiotherapeuten) door het ambtelijk apparaat zullen onder de aandacht worden gebracht bij de huisartsen, zodat zij mensen hierop kunnen attenderen.

  Er vindt structureel overleg met de praktijk ondersteuners huisartsen (HOP’ers) plaats waarin gezondheid gerelateerde initiatieven worden besproken. Aangegeven is deze activiteiten niet te vergeten tijdens deze gesprekken.

 4. Terugkomen op de invoer van de zestig plus pas.

  Eind dit jaar zal de huidige sportpas geëvalueerd worden. In het verlengde daarvan zal ook de zestig plus pas besproken worden om te bezien of en hoe deze pas eventueel ingezet kan worden. Naar verwachting zal in januari hier meer duidelijkheid over zijn.

 5. Trimpad bekijken als mogelijke locatie voor een mountainbikeroute.

Inmiddels is er gesproken met de bestuurders van Mountainbikevereniging. Tijdens dit constructieve en prettige gesprek zijn alle alternatieven nogmaals besproken.
Vastgesteld is dat de locatie van het trimpad de voorkeur heeft. De centrale ligging, bosrijke en natuurlijke omgeving, formaat en mogelijkheden parcours, een mogelijke samenwerking met de IJs en Inline-skateclub Purmerend geven hierin de doorslag.
Inmiddels is het gesprek opgestart met de projectleider om te bezien of en hoe een mountainbike parcours te realiseren is.

 1. Contact met Spurd voor het houden van een presentatie.

Contact is gelegd. Afgesproken is na de verkiezingen de presentatie te laten plaatsvinden. Spurd heeft inmiddels verzocht onderdeel te zijn van de inwerkperiode nieuw college en raad.

Welzijn artikelen