HomeNieuwsMilieuStadsverwarming Purmerend zet in op aardwarmte en biomassa

Stadsverwarming Purmerend zet in op aardwarmte en biomassa

stadsverwarming2
SVP wil het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland worden. Daarom zet zij in op levering van groene warmte en stroom met behulp van aardwarmte en biomassa. Onderzoek wijst uit dat Purmerend in potentie geschikt is voor toepassing van diepe aardwarmte (geothermie). Purmerend zou de eerste Nederlandse gemeente zijn waarin aardwarmte wordt toegepast in een bestaand warmtenet en in bestaande bouw.

Najaar 2009 presenteerde SVP aan haar aandeelhouder (Gemeente Purmerend) een businessplan met ambitie: SVP is een lokaal, innovatief warmtebedrijf dat tegen een acceptabel financieel rendement garant staat voor duurzaamheid, leveringszekerheid en klanttevredenheid. De aandeelhouder  (de gemeente Purmerend red.) stemt in met het businessplan en steunt de ambitie.

Om de ambitie te realiseren is in nauwe samenwerking met gerenommeerde kennisinstituten onderzocht welke duurzame energiebronnen voor Purmerend het meest geschikt zijn. De uitkomsten van deze onderzoeken wijzen in dezelfde richting: aardwarmte en biomassa. SVP verkent nu concrete mogelijkheden om met aardwarmte en biomassa minimaal 80% duurzame warmte te leveren.

Aardwarmte is een zeer schone, veilige en duurzame energiebron en past uitstekend bij SVP’s ambitie om te werken aan het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland. Een ‘quickscan geothermie’ toont aan dat Purmerend een kansrijke locatie is voor financieel haalbare toepassing van diepe geothermie. SVP heeft dan ook bij het ministerie van Economische Zaken een aanvraag ingediend voor een ‘Opsporingsvergunning geothermie’.

In Den Haag is onlangs Nederlands eerste aardwarmteproject voor nieuwbouw gestart; aardwarmte zal daar gebruikt gaan worden voor vloerverwarming (lage temperatuur). Als nader vervolgonderzoek bevestigt dat SVP een aardwarmteproject kan opstarten, wordt Purmerend de eerste Nederlandse gemeente die aardwarmte toepast in bestaande bouw (hoge temperatuur) en in een bestaand warmtenet.

 

 Bron: persbericht Stadsverwarming

Milieu artikelen