HomeNieuwsWelzijnStadspartij ziet haar inspanningen voor investeringen en opknappen amfitheater deels ingevuld

Stadspartij ziet haar inspanningen voor investeringen en opknappen amfitheater deels ingevuld

Amfitheaternu
Amfitheater
foto Stadspartij

De gemeente Purmerend kent een extra Covid steunpakket toe aan de culturele sector ter hoogte van € 558.938,-. Het college heeft voor dit tweede steunpakket gekozen, zodat in Purmerend financieel gezonde culturele instellingen en verenigingen behouden blijven.

Geïnvesteerd wordt in het opknappen van het amfitheater in het Leeghwaterpark. In de buitenlucht zijn vooralsnog meer mogelijkheden voor culturele voorstellingen met publiek dan op de binnenpodia. Er is vanuit het veld een duidelijke vraag naar dit soort locaties. Voorts wordt geïnvesteerd in vrijwilligers. Een deel van de vrijwilligers heeft als gevolg van COVID de werkzaamheden stopgezet. Daarentegen kwamen er nieuwe vrijwilligers doordat sociale verplichtingen wegvielen en mensen meer tijd hadden. Vrijwilligers zijn onmisbaar in het culturele veld, daarom investeert de gemeente in het behoud en de opleiding van alle (nieuwe) vrijwilligers. Daarnaast wordt ingezet op een publiekscampagne voor sport en cultuur, het ondersteunen van livestream mogelijkheden en investeringen in hybride lesgeven.

Naast de eigen investering door Purmerend is bij de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend voor een bedrag van
€ 159.875,- aan steun.

Steun in de rug culturele veld

De bovengenoemde voorstellen zijn bedoeld als financieel ondersteuning om deze coronaperiode financieel gezond door te komen. Daarnaast wordt in het culturele veld duidelijk dat er als gevolg van COVID niet tot nauwelijks wordt geïnvesteerd in ontwikkeling en toekomstbestendigheid. Het college heeft daarom ook besloten om te investeren in een aantal projecten die bijdragen aan de toekomstbestendigheid en het weer helpen opstarten van culturele activiteiten in de stad.

Stadspartij ziet de Financiële ondersteuning voor het Amfitheater als een goed begin

Raadslid Melvin Smid van de Stadspartij spant zich al geruime tijd, tot nu tevergeefs, in om dit openluchttheater in zijn oorspronkelijke functie te herstellen. Waar dit openluchttheater, bij de aanleg destijds aangemerkt is als multifunctionele speelplek en daadwerkelijk in het verleden veelvuldig en voor diverse doeleinden (o.a. toneel, muziek, festivals, bijeenkomsten, buurtparticipatie, outdoor-fitness, speel-/hangplek)werd gebruikt, wordt het nu nog gebruikt voor een enkel festival en als hangplek.

Een bespreeknotitie van de Stadspartij is in maart 2016 al in de commissie Samenleving behandeld en werd toen in meerderheid gesteund.
Uiteindelijk stuitte de uitvoeren van een van de scenario’s de notitie toen op de toenmalige financiële haalbaarheid.

In het nieuwe nog te verschijnen verkiezingsprogramma heeft de Stadspartij dit punt dan ook opgenomen. Wat de Stadspartij betreft krijgt het Leeghwaterpark een Vondelparkachtige uitstraling met daarin een goed geoutilleerd Amfitheater.

Dat streven krijgt door deze investeringsimpuls nu al vast een steuntje in de rug.

Welzijn artikelen