HomeNieuwsWelzijnRaad in meerderheid voor behoud Amfitheater

Raad in meerderheid voor behoud Amfitheater

Amfitheaternu
De fractie van de Stadspartij heeft op initiatief Van Melvin Smid, een bespreeknotitie opgesteld over het onderwerp Amfitheater in het Leeghwaterpark. De commissie Samenleving(SL) was in meerderheid positief over het voortbestaan van het Amfitheater.

De Stadspartij zal nu aan de hand van de mening van de commissie SL een initiatiefvoorstel voor het daadwerkelijk opknappen van het openluchttheater dienen te komen.

Waar gaat het om
In de afgelopen jaren is het gebruik van het amfitheater in het Leeghwaterpark steeds verder teruggelopen. Waar dit openluchttheater, bij de aanleg destijds aangemerkt als multifunctionele speelplek, in het verleden veelvuldig en voor diverse doeleinden (o.a. toneel, muziek, festivals, bijeenkomsten, buurtparticipatie, outdoor-fitness, speel-/hangplek)werd gebruikt, wordt het nu enkel nog gebruikt door één festival en als hangplek.

Steeds vaker is het amfitheater doelwit van vernielingen. Doordat er geen onderhoudsbudget is voor deze locatie, worden er na vernielingen enkel noodreparaties uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat het in sneltreinvaart verpaupert en technisch gezien steeds onveiliger wordt voor gebruik. Dit is één van de voornaamste redenen waarom organisaties steeds minder vaak kiezen voor het amfitheater.

Kosten volgens drie scenario’s
Het college heeft desgevrvaagd door de Stadspartij drie scenario’s voor het renoveren van het Amfitheater opgesteld. Op dit moment wordt alleen het hoognodige gedaan als noodreparatie en dat kost enige duizenden euro’s per jaar.
Het betreft een plan om heel en veilig theater te realiseren, dat kost€ 40.000; de variant met ook uitbreiding van de zitplaatsen kost € 50.000; de duurste variant die een volledige renovatie en andere verbeteringen zou betreffen kost ca. € 100.000.

Steun door insprekers
Hartverwarmend voor het voorstel waren de bijdragen van diverse insprekers. Vanuit verschillend kanten werd er enthousiast steun gegeven door festivalmakers en potentiele gebruikers om van het Amfitheater weer een echt openluchttheater te maken. Aangegeven werd dat bij een betere onderhoudsstaat van het theater er allerlei initiatieven mogelijk zijn. Ook initiatieven die in het verleden juist zijn gestopt vanwege de slechte staat van het theater, Electronic Picnic bijvoorbeeld.
Cor Stam van de Verbeelding verwees naar het gebruik in de jaren 80:”zes donderdagavonden jongeren activiteiten in de zomervakantie door Broah, daar kwamen zo’n 1500 mensen op af”.

Stadspartij aan zet
Zoals hierboven gesteld beraadt de Stadspartij zich nu over de wenselijkste en meest haalbare variant. Hierbij is uiteraard de financiële kant van de zaak het meest in het geding.

Welzijn artikelen