HomeNieuwsWelzijnStadspartij extra geld voor kwaliteitsimpuls groenonderhoud

Stadspartij extra geld voor kwaliteitsimpuls groenonderhoud

Groenonderhoud
Bij de Stadspartij komen steeds meer klachten binnen van burgers over de kwaliteit van de groenvoorziening. De bezuiniging hierop van de afgelopen jaren werd destijds door de gemeenteraad besloten en zo is het onderhoudsniveau naar het minimum teruggebracht. Hierdoor is er op veel plaatsen wildgroei ontstaan en zijn er voortdurend gevaarlijk situaties die snel verholpen dienen te worden.
De Stadspartij heeft daarom bij  de begrotingsbehandeling van 8 en 9 november een voorstel ingediend om in 2018 een half miljoen euro extra uit te trekken om het groen een kwaliteitsimpuls te geven. Voor de periode daarna kan het nieuwe college, dat aantreedt na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, vervolgens een structurele oplossing bedenken en uitwerken.
Het college heeft door wethouder Mario Hegger laten weten positief te staan tegenover het voorstel. Op dit moment wordt al bekeken en berekend hoe hoog een eenmalig budget moet zijn om het kwaliteitsniveau structureel naar een hoge niveau te brengen. Vooruitlopend op dit onderzoek kan door het extra geld al direct in 2018 een start worden gemaakt bij het aanpakken van de grootste problemen.
Het bedrag van een half miljoen euro kan dan meegenomen worden bij de lopende berekeningen waarvan de resultaten in januari 2018 worden verwacht.

foto: Stadspartij

Welzijn artikelen