HomeNieuwsAlgemeen BestuurStadspartij positief over aflopende en kansen komende bestuursperiode

Stadspartij positief over aflopende en kansen komende bestuursperiode

BertgelejasHA
Afgelopen week werd de begroting van de gemeente Purmerend behandeld in de gemeenteraad. De laatste al weer van deze raadsperiode, waarin de Stadspartij een toonaangevende rol speelt. Fractievoorzitter Bert Meulenberg (foto) kijkt in zijn algemene beschouwingen niet ontevreden terug op de afgelopen jaren. Ondanks de in financieel opzicht moeilijke beginjaren en de gebruikelijke vaak plotseling opduikende (politieke) problematieken heeft de Stadspartij zich sterk getoond in het besturen van de stad. Dit zowel in de gemeenteraad als door met twee wethouders deel te nemen aan het college. De Purmerendse begroting voor de komende jaren ziet er gezond uit.
Hieronder vindt u zijn bijdrage.
 
Algemene beschouwingen bij begroting  2018 – 2021 door de Stadspartij
‘Voorzitter, leden van de raad, aanwezigen op de publieke tribune en kijkers thuis. Om te beginnen bedanken wij alle inwoners en maatschappelijke instellingen die zich inzetten voor onze stad. En uiteraard de ambtenaren en de griffie voor hun ondersteuning zodat wij ons raadswerk naar behoren kunnen uitvoeren.
De Stadspartij is positief gestemd over de laatste begroting van deze bestuursperiode. De coalitie draagt het huishoudboekje in goede staat over aan een volgend bestuur. Het bedrijventerrein Baanstee Noord begint steeds voller te raken met bedrijven.  Velen geloofde niet dat dit zou worden gerealiseerd maar de Stadspartij heeft hierin altijd vertrouwen gehad. Deze ontwikkelingen zijn goed voor de economie van de stad Purmerend en van groot belang voor de werkgelegenheid zodat meer inwoners een baan kunnen vinden.
We zien op veel plaatsen in de stad woningbouwprojecten ontstaan. De Stadspartij juicht de bouwontwikkelingen van dit moment toe. Dit als opkikker na de eerste moeilijke financiële jaren van deze college periode.  
Extra inzet voor het bouwen van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen heeft onze volledige steun. Daarnaast is er ook behoefte aan woningen in het middensegment om met name de mensen die scheefwonen van een alternatief te voorzien en doorstroming te bevorderen. Punt van zorg is dat het aantal jongeren op den duur aanzienlijk zal dalen door het gebrek aan passende huisvesting. Verder wijst de Stadspartij erop dat de Purmerendse gronden voor woningbouw schaars beginnen te worden en binnen afzienbare tijd volgebouwd zullen zijn. Wij zijn dan ook blij dat er eindelijk een hoogbouwvisie is vastgesteld. Om woningzoekenden toch ter wille te kunnen zijn zal bouwen in de omliggende regio op de agenda blijven staan. De Stadpartij is een groot voorstander van breed overleg hierover met onze buurgemeenten.
De omvorming van de ambtelijke organisatie loopt voorspoedig en het van buiten naar binnen werken wordt, waar mogelijk, goed gehanteerd.
Als Stadspartij zijn we blij met de ingebruikname van de multifunctionele sporthal. Een prachtige voorziening voor de toekomst die mogelijkheden bied om de sport in zijn geheel naar een hoger niveau te brengen waar de Stadspartij zich zal blijven  inzetten voor breedtesport en waar mogelijk voor topsport in Purmerend.
Fossiele brandstof raakt op waardoor we moeten overschakelen op alternatieven voor olie en gas. Maar ook luchtvervuiling en de gevolgen van de klimaatverandering vraagt om maatregelen en aanpassingen. De Stadspartij is dan ook een groot voorstander om de resterende 25% van de woningen, die nog gebruik maken van aardgas, over te brengen naar alternatieven. De pilot, om 77 woningen aardgasvrij te maken, dat door het college is gelanceerd kan wat ons betreft niet snel genoeg ter hand worden genomen. Het is een stap in de goede richting en daarnaast geeft het ons inzicht in hoe een dergelijk proces verloopt en wat daarvan de kosten zijn. Samenwerking en financiering vanuit het rijk en de provincie is van groot belang. De bewoners mogen niet opdraaien voor de extra kosten van een duurzaam alternatief.
De uitbreiding van zonnepanelen op daken van gemeentelijk vastgoed vind de Stadspartij een uitstekende ontwikkeling. Wij zijn zeer blij met de inzet van “opgewekt in Purmerend”, waar een groep vrijwilligers zich voortdurend inzet om meer zonnepanelen op deze daken te laten plaatsen.
De Stadspartij ziet met genoegen dat er meer burgerinitiatieven ontstaan waarbij succesvolle activiteiten door bewonersgroepen worden georganiseerd. Met name evenementen die door groepen inwoners op professionele wijze worden georganiseerd springen eruit. Opvallend daarbij is dat inwoners de volle verantwoording nemen en niet volledig leunen op de overheid.
Purmerend op de kaart zetten en onder te brengen binnen citymarketing is nog in volle gang. De samenwerking tussen de verschillende partners in de stad levert resultaten op. Dat zien wij terug bij het extra en meer naar buiten toe gericht promoten van de Stad en het opleveren van een promotieplan Purmerend Waterlands Goed.
Handhaving blijft voor de Stadspartij een belangrijk punt in onze stad. De Stadspartij wil, meer nog dan nu het geval is, uitbreiding van handhaving in de wijken en waar mogelijk ook handhaving op het verkeer en parkeren. Vooral in de wijken waar een 30 km regiem heerst mag er voor ons meer worden toegezien op naleving. 
In maart 2018 gaan we weer naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. De Stadspartij hoopt op een grote opkomst. De Stadspartij ziet de komende verkiezingen met vertouwen tegemoet en zal weer bereid zijn om bestuursverantwoordelijkheid te nemen.
Ik dank u wel’.

foto: Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen