HomeNieuwsSociale ZakenStadspartij: ‘Inschakeling Activa bij dreigende betalingsproblemen nutsbedrijven’

Stadspartij: ‘Inschakeling Activa bij dreigende betalingsproblemen nutsbedrijven’


De Stadspartij zou graag zien dat er preventief iets wordt gedaan ter voorkoming van afsluiting van huishoudens door de nutsbedrijven vanwege betalingsachterstand.

Alexandra van der Meulen, commissielid voor de Stadspartij wil van het college weten of de gemeente preventief actie wil ondernemen of laat ondernemen om afsluiting te voorkomen.

Wat de Stadspartij betreft zou er meer gedaan kunnen worden aan preventie. Bij verschillend woningcorporaties wordt bij een twee maanden achterstand in betaling al preventief een bezoek gebracht door Activa bij de bewoners. Dat zou ook kunnen bij de nutsbedrijven zo stelt Alexandra van der Meulen.

Vervolg op eerdere vragen

Al eerder kaartte de Stadspartij de zaak al aan. Van der Meulen wilde toen al weten hoeveel huishoudens zijn afgesloten de laatste twee jaar van gas, water, elektra en stadsverwarming. Ook bij welke huishoudens meervoudige afsluiting van nutsvoorzieningen plaatsvond.

Uit de antwoorden van de gemeente blijkt dat deze de gegevens niet heeft. Alleen voor de Stadsverwarming kon de gemeente achterhalen dat er in 2015: 69 adressen werden afgesloten; in 2015 waren dat er ca. 60.
Bij temperaturen onder het vriespunt wordt Activa, de schuldhulpverleningsinstantie van de gemeente, ingelicht als iemand wegens wanbetaling  wordt afgesloten van de Stadsverwarming. Die maant en adviseert dan de klant per brief om  Activa te vragen om te helpen zoeken naar een oplossing. Dat zelfde gebeurt bij afsluiting van elektra. Die ’s winters dit overigens wel doorgeeft aan de gemeente.  

De actie ligt daarna bij de bewoner. Dat kan dus preventiever zoals de woningcorporaties laten zien.

Sociale Zaken artikelen