HomeNieuwsWelzijnStadspartij en VVD bepleiten herinvoering van gemeentegarantie voor sportclubs

Stadspartij en VVD bepleiten herinvoering van gemeentegarantie voor sportclubs

Purmersteijncomplex
De Stadspartij en VVD hebben een bespreeknotitie ingediend over het herinvoeren van gemeentegaranties leningen door sportverenigingen. De Stadspartij en de VVD staan positief tegenover het herinvoeren van de gemeentegarantie voor leningen van sportclubs. Ook de Sportraad adviseert het herinvoeren van gemeentegarantie.
Alvorens die discussie in de raad te voeren, willen beide partijen eerst een meningsvormende discussie in de commissie Samenleving van 6 september voeren om te horen hoe de andere partijen tegenover dit voorstel staan en welke voorwaarden er wellicht aan de garantie verbonden zouden moeten worden. Na die meningsvormende discussie kan er dan mogelijk een initiatiefvoorstel t.b.v. een raadsbesluit worden ingediend.
Voorgeschiedenis en de huidige stand van zaken
Sportverenigingen ontkomen er soms niet aan om een lening af te moeten sluiten bij een bank of financier. Vaak is dit noodzakelijk om aanpassingen of uitbreiding van hun accommodatie te kunnen betalen. Maar er kan ook een andere reden zijn zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van de benodigde materialen om te kunnen sporten. Banken zijn, vooral na de recente crisis, zeer terughoudend geworden in het verstrekken van leningen aan sportclubs. Er worden daarvoor diverse redenen aangevoerd. Eén veel gehoord probleem in dit verband is de zekerheid die een bank verlangt. Clubhuizen zijn vaak wel het eigendom van de club maar de grond waarop het clubhuis staat is meestal van de gemeente waardoor er onvoldoende onderpand of zekerheid door de sportclub kan worden geboden. Om die reden verlangt een bank veelal gemeentegarantie. 
De gemeente Purmerend heeft in het verleden een gemeentegaranties verstrekt voor leningen van sportclubs. Die mogelijkheid is ongeveer acht jaar geleden afgeschaft omdat de gemeente niet langer de risico’s van de sportclubs wilde dragen. In het verleden is er evenwel nooit iets mis gegaan met de garantstellingen. De clubs die hiervan gebruik hebben gemaakt zijn hun verplichtingen altijd nagekomen.

Welzijn artikelen