HomeNieuwsWelzijnStadspartij blij met uitbouw Buzz Home

Stadspartij blij met uitbouw Buzz Home

buzz_home_klein

Het college wil onderzoeken of jeugdhonk Buzz Home, nabij de NUKA-hal en de Koemarkt, uitgebouwd kan worden tot een stedelijk jongerencentrum. Daarin zouden de functies van Buzz Home gecombineerd moeten worden met de jongerencentra De Kern (Overwhere) en Com-ic (Purmer-Noord). Mario Hegger (Stadspartij) is blij met het onderzoek naar de komst van een stedelijk jongerencentrum op of rond de Koemarkt. “Op dit moment kunnen jongeren in principe niet een café in als zij nog geen 18 jaar zijn. Een jongerencentrum zou voor deze groep jongeren een welkome aanvulling zijn. Nu hangen zij rond op straat met mogelijke negatieve gevolgen”,aldus Hegger.

“Het stedelijk jongerencentrum moet meer te bieden hebben in de ontwikkeling van talent onder jongeren. Er moet iets te halen zijn, waarbij de participatie van jongeren ten goede zal komen aan het maatschappelijk geheel. Het moet een centrumuitstraling hebben. Verder is de Stadspartij voorstander van een klein jongeren centrum in iedere wijk , zoals de Purmer-Noord, Purmer-Zuid, Weidevenne en Overwhere om de tieners en jongeren te kunnen bedienen in de ontmoeting en kleinschalige activiteiten. Ook kunnen jongeren mee werken aan het houden van kleine projecten in en voor de buurt. Dit kan wat de Stadspartij betreft indien inpasbaar ook een buurtcentrum zijn”, zegt Hegger in een reactie.

De plannen voor een stedelijk jongerencentrum staan in de nota ‘Jongerenactiviteiten in Purmerend’, die in januari 2008 in het raadsforum Samenleving wordt besproken. Volgens het rapport is er geen reden Buzz Home te sluiten. “Afgaand op het aantal bezoekers, voorziet de inloopvoorziening duidelijk in een behoefte”, aldus het college van burgemeester en wethouders van Purmerend. Volgens het rapport is het centrum van Purmerend voor veel jongeren een plek om elkaar te ontmoeten. In een onderzoek geeft een aanzienlijk deel van de jeugd aan dat zij het centrum zien als de beste plek voor een jongerencentrum. Het college stelt daarom voor om het jeugdhonk in elk geval in 2008 open te houden. Uitbouw Buzz Home is een goede zaak!

 

Buzz Home is actief sinds enkele jaren. Het was in eerste instantie bedoeld om de jongeren die in de binnenstad ‘hangen’ van de straat te halen. Veel winkelend publiek ondervond namelijk hinder van deze jongeren, vooral op de koopavonden. De Stadspartij vind de uitbouw van Buzz Home een goede zaak. “Juist door inbreng van Stadspartij P93 is de voortgang in 2006 van Buzz Home garant gesteld. Het doel waar het in eerste instantie voor is opgezet, namelijk de overlast tegen te gaan van jongeren voor de ingang van het Willem Eggertcentrum is ruimschoots gehaald. Jongeren moet je niet negeren of criminaliseren. Zij zijn de groep waar wij als gemeente ondersteuning aan moeten geven. We moeten jongeren de kans te geven tot een goede ontwikkeling.  De jongeren die bewust kiezen voor criminaliteit horen niet thuis in een jongeren centrum en dienen met daadkracht aangepakt te worden. Hiervoor is een goed vervolgingsbeleid voor nodig”, aldus Mario Hegger.

 

Bron: NHD.nl

 

 

Welzijn artikelen