HomeNieuwsWelzijnStadspartij blij met oprichting "Spurd"

Stadspartij blij met oprichting “Spurd”

skeeler.jpg
De Stadspartij is blij dat de gemeentelijke sportstichting genaamd ‘Spurd’ opgericht kan worden. De gemeenteraad heeft donderdag 24 januari unaniem groen licht gegeven voor de oprichting van één zelfstandige organisatie voor sport in Purmerend en omgeving, Spurd. De gemeentelijke afdeling Sport, stichting De Wilgenhoek – exploitant van het Leeghwaterbad – en de Beheerscommissie Sportaccommodaties gaan samen in deze sportorganisatie straks zorgen voor de voorzieningen en voor activiteiten voor sportieve Purmerenders. Wethouder Sport Mona Keijzer concludeert: ‘Ik ben blij met de gemeenteraadbrede meerderheid voor de sportstichting. Het college houdt vanzelfsprekend de vinger aan de pols’.

Voor sportievelingen in Purmerend en omgeving is er straks dus één loket voor alle sport(gerelateerde) zaken. Ook de uitvoering van de subsidieregels en het groot onderhoud van de sportaccommodaties zijn taken van Spurd. Voorzitter Bert Wiedemeijer: ‘Het besluit heeft lang op zich laten wachten, maar ik ben enorm blij dat het een unanieme keuze is van de gemeenteraad. De sportverenigingen en sportieve Purmerenders hebben voordeel van dit historisch besluit.’ De sportorganisatie gaat geheel zelfstandig markt- en klantgerichter dan in de huidige situatie mogelijk is werken voor sport in de stad. Dat gebeurt mede op basis van de in juni 2007 vastgestelde nota ‘Scoren met Sport’.

D66 en de PvdA waren bang dat de gemeente haar bevoegdheden verliest en wilde deze niet uit handen geven. Het betrof hier de uitvoering van het onderhoud aan de sportaccommodaties en de wijze van uitvoering van de subsidieregels. De SP en het AOV waren in het voorbereidende raadsforum ook deze mening toegedaan, maar stemden in de raadsvergadering alsnog in met verzelfstandiging van deze taken. Hierdoor ontstond een meerderheid in de raad voor verzelfstandiging van deze bevoegdheden.

zwemvliezen.jpgIn verband met de feitelijk oprichting start de procedure om de medewerkers van het Leeghwaterbad en van de afdeling Sport over te laten gaan naar de stichting. De CAO-Recreatie die geldt voor de medewerkers van de Sportstichting Purmerend is in een aantal opzichten een verslechtering van de rechtspositie. De gemeente en de stichting die het Leeghwaterbad exploiteert compenseren daarom op basis van de afspraken in het sociaal plan de eventuele nadelen. Het sociaal plan is overeengekomen door vakbonden, ondernemingsraad en werkgevers.

Welzijn artikelen