HomeNieuwsWelzijnStadspartij bezorgd over uitholling voorzieningenniveau Waterlandziekenhuis

Stadspartij bezorgd over uitholling voorzieningenniveau Waterlandziekenhuis

WaterlandziekenhuisHA
In het verleden heeft de Stadspartij al vaker haar zorgen geuit over het verplaatsen en sluiten van zorgafdelingen, met als grootste zorg de dreiging van sluiting van het ziekenhuis.
Woensdag 20 september was er een informatieavond georganiseerd door het Waterlandziekenhuis. Doel van deze avond was de gemeenteraden van Purmerend en Beemster te informeren over de fusie van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis. .
Schrappen werkplekken

Tijdens deze avond bleek dat er, zeker voor Purmerend, het een en ander gaat veranderen. Zo gaan er 150 fte’s verdwijnen door de fusie, gaat de kinderafdeling verhuizen uit Purmerend en gaat ook de kraamafdeling naar Hoorn.
Ook kwam naar voren dat er geen enkele Purmerendse vertegenwoordiging meer in het bestuurlijke orgaan van het ziekenhuis aanwezig is. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de Purmerendse belangen ondergeschikt kunnen worden aan financiële belangen van de fusiepartners.

Coen Lageveen van de Stadspartij heeft over deze merkwaardige ontwikkelingen vragen gesteld aan het college.
De vragen
  • Het blijkt dat er regelmatig een patiëntenstop is in het Waterlandziekenhuis. Dit terwijl er een aantal zalen leeg staan in het gebouw. Deelt het college de angst van De Stadspartij dat er vaker een patiëntenstop in Purmerend zal volgen als er nog eens 150 fte’s komen te vervallen?
  • De kinderafdeling komt te vervallen in het Waterlandziekenhuis. Dit terwijl Purmerend aan het groeien is en er juist meer jongeren en gezinnen met kinderen naar Purmerend komen. Wat is de mening van het college over het verplaatsen van de kinderafdeling van Purmerend naar Hoorn?
  • Terwijl Purmerend groeit en het Waterlandziekenhuis in het verleden zijn waarde voor de stad en de regio al heeft bewezen, wordt nu geconcludeerd dat het anders (minder) kan. Wat zijn de gevolgen en risico’s voor de Purmerenders, naar de mening van het college, van de fusie die het Waterlandziekenhuis is aangegaan met het Westfriesgasthuis?
  • De Stadspartij vreest opnieuw dat de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) in de komende jaren ook komt te vervallen in Purmerend. Deelt het college deze vrees en zo ja, wat gaat het college hier aan doen?
  • Kan het college aangeven welke zorg er, na de fusie, zal achterblijven in het Waterlandziekenhuis?
  • Kan het college aangeven wat de reden was van de fusie? Medisch of financieel?
  • Momenteel is Purmerend een stad met 80.000 inwoners. In de toekomst gaat Purmerend aanzienlijk groeien, mogelijk naar een 100.000+ gemeente. Is het college het eens met De Stadspartij dat Purmerend over een volwaardig ziekenhuis dient te beschikken, en dat de bewoners niet naar een ziekenhuis in de omtrek toe zouden moeten hoeven voor medische hulp? Dit met misschien alle gevolgen van dien.
  • Wat gaat het college er aan doen om het ziekenhuis, in de volle omtrek, ook in de toekomst te behouden voor Purmerend?
Wordt vervolgd

foto: Stadspartij

Welzijn artikelen