HomeNieuwsPartij NieuwsSportvoorzieningen voor jongeren tot en met 18 jaar verruimd vanaf 4 mei

Sportvoorzieningen voor jongeren tot en met 18 jaar verruimd vanaf 4 mei

Flying Petrels foto Stadspartij
Op 21 april jl. deelde het kabinet mee dat de coronamaatregelen omtrent sport en spelen voor kinderen en jongeren vanaf 29 april verruimd zullen worden. Concreet betekent dit dat kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding buiten mogen sporten zonder beperking.
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met 1,5 m afstand tot elkaar. Dit geldt voor alle verenigingen, derhalve ook voor de binnensportverenigingen.

Voor beide groepen geldt dat ouders niet mogen blijven kijken en dat het door het NOC*NSF opgestelde protocol over begeleiding, hygiëne, gebruik van sanitaire voorzieningen en routing gevolgd moeten worden.

De primaire verantwoordelijkheid voor het volgen dan de protocollen ligt bij de vereniging of het sportbedrijf dat de activiteiten organiseert. De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de controle en handhaving.

De plannen

Sportverenigingen, Spurd en de gemeente Purmerend hebben gewerkt aan ideeën om kinderen en jongeren tot en met 18 jaar onder begeleiding te laten sporten, vanaf 4 mei. Veiligheid voor hen en voor hun begeleiders staat daarbij voorop. Hieruit is een advies gevloeid over het opzetten van activiteiten in Purmerend die zowel handhaafbaar als organisatorisch haalbaar zijn. Hiervoor zijn de protocollen van het NOC NSF en het lokale protocol van Spurd gebruikt. Deze kunt u vinden op www.spurd.nl.

Kinderen tot en met 12
In Purmerend gaan we van start voor kinderen tot en met 12 jaar die geen lid zijn van een sportvereniging georganiseerd te laten buitensporten via Spurd. Hiervoor hebben vier sportaccommodaties hun velden beschikbaar gesteld: FC Purmerend (wijk Weidevenne), KV Purmer/VIP (beachvolleybal in de wijk Purmer Noord), Flying Petrels (wijk Overwhere) en op de speelweide Leeghwaterbad (wijk Purmer Noord/ Purmer Zuid).

Per dag zijn er vier blokken voor de kinderen tot en met 12 jaar van: 10.00 tot 11.00 uur, 11.30 tot 12.30 uur, 13.30 tot 14.30 uur en 15.00 tot 16.00 uur. De organisatie is in handen van Spurd.
Om een te grote toeloop en drukte te voorkomen worden een aantal regels ingevoerd. Per activiteit kunnen zich maximaal 20 kinderen, aanmelden via de website www.spurd.nl, er zal bovendien worden gewerkt met blokken van 1 uur verdeeld over de dag, met telkens tijd ertussen als wisselperiode.

Kinderen en jongeren kunnen meedoen aan het buitensporten op de aangewezen locaties (vier in totaal) als zij zich hebben aangemeld via de website www.Spurd.nl. Op de homepage staat precies hoe dat moet.

Kinderen tussen de 13-18

Een concreet plan voor de kinderen vanaf 13 jaar is in de maak en is naar verwachting begin volgende week gereed. Kinderen tussen de 13 en 18 mogen alleen sporten met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat niet alle activiteiten geschikt zijn –zo kan er geen partijtje worden gevoetbald – maar ook dat er meer handhaving nodig is. Ook is de verwachting dat jongeren liever in de avonduren sporten, maar dan worden de velden gebruikt door de verenigingen zelf.
De plannen voor deze groep worden in overleg met de sportverenigingen nog nader ingevuld. De gesprekken met de verenigingen zijn vanaf dinsdag 28 april opgestart en zodra bekend is hoe de plannen zijn ingevuld zal hierover communicatie plaatsvinden.

Sportactiviteiten verenigingen
Veel sportverenigingen in Purmerend gaan vanaf 4 mei van start met passende activiteiten voor hun eigen leden. Vanaf dinsdag 28 april zijn Spurd en de Purmerendse verenigingen in overleg om er voor te zorgen dat ook niet leden kunnen sporten. Hierbij houden ze zich aan de richtlijnen van het ministerie die door het NOC*NSF zijn verwerkt in een protocol. Dit protocol is via de bonden aan alle verenigingen verstuurd. De kern van het protocol staat beschreven onder het kopje achtergrond.
Alle verenigingen hebben een organisatiestructuur opgezet om de richtlijnen uit het protocol na te leven.
Sportactiviteiten scholen
Ook de scholen van het primair – en speciaal onderwijs mogen na de meivakantie, vanaf 11 mei, onder begeleiding buiten bewegingsonderwijs geven. Het ministerie van OCW en de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Opvoeding) hebben intensief overleg over het wel of niet geven van bewegingsonderwijs in de binnensportaccommodaties (inclusief speellokaal van de scholen). Hierover is nog geen positief besluit genomen.
Het buiten spelen gebeurt op de speelpleinen van de scholen. In de regel zijn deze afgebakend en/of afgesloten. Dat geldt niet voor alle scholen.
Ten overvloede: Het bewegingsonderwijs wordt gegeven door (vak)leerkrachten die in dienst zijn van het schoolbestuur van de school en Spurd.

Handhaving

De regels moeten worden gehandhaafd zowel tijdens de door Spurd als de verenigingen georganiseerde sportactiviteiten. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de organiserende partij: trainers, begeleiders, (vak)leerkrachten, sportcoaches en jongerenwerkers. Controle en handhaving is een taak van de gemeente. Daarom is ervoor gekozen om verenigingen en andere sportaanbieders te verzoeken hun activiteit aan te melden bij Spurd. Zo wordt er zicht gehouden op welke activiteiten waar en wanneer plaatsvinden. Een te grote bezetting van parken en speelvelden kan zo worden voorkomen.
Wat mag nog niet
De verruiming van de noodmaatregel geldt niet voor sporten op binnen locaties. Ook mogen culturele of creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren nog niet worden georganiseerd, ook niet als deze in de buitenruimte plaatsvinden.
Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet zijn toegestaan en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte blijft toegestaan. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden. Sport zoveel mogelijk alleen.

Officiële wedstrijden zijn voorlopig nog niet toegestaan en kantines blijven gesloten. Ook moet er onder meer voldoende aandacht besteed worden aan regels voor het halen en brengen van de kinderen. Het betreden van het sportterrein is voor ouders niet toegestaan, omdat daarbij het risico bestaat dat veel mensen te dicht bij elkaar komen. De sportbonden en Spurd ondersteunen de verenigingen bij het opstarten van de activiteiten voor kinderen en jongeren. De verenigingen communiceren zelf of ze opengaan en welk programma ze aanbieden.

Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.

Zodra er een verdere verruiming van de noodverordening komt die wel ruimte biedt voor deze activiteiten wordt u hierover geïnformeerd.

Communicatie

Sportaanbieders, sporters en ouders van sportende kinderen en jongeren worden geïnformeerd door de eigen sportvereniging en via de verschillende communicatiekanalen van zowel de gemeente als Spurd, zoals: nieuwsbrieven, websites en persberichten. Spurd heeft dagelijks contact met de verenigingen via de mail, Whatsapp en telefoon.

Toetsingscriteria

Bovenstaande verruiming van de activiteiten voor jongeren en kinderen is getoetst aan de aangepaste landelijke en regionale noodverordening. Bij het opstellen van de protocollen en in de communicatie wordt daarnaast veel aandacht gegeven aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol van het NOC*NSF om de gezondheid van de kinderen, jongeren en begeleiders te waarborgen.

Partijnieuws artikelen