HomeNieuwsWelzijnSportverenigingen met terras in vergunning mogen alcohol blijven schenken

Sportverenigingen met terras in vergunning mogen alcohol blijven schenken

terrasict
De Stadspartij is benaderd door een verontrust bestuur van de rugbyclub RC
Waterland. RC Waterland heeft recentelijk bezoek gehad van een ambtenaar van de afdeling handhaving. Er werd door de betreffende ambtenaar aangegeven dat het gebruik van alcoholische consumpties buiten, aan het daar geplaatste terrasmeubilair, op straffe van forse boetes ten strengste verboden is.
Hierover stelde Bert Meulenberg van de Stadspartij vragen aan het college.
Het blijkt dat verenigingen een aanvulling op hun vergunning dienen aan te vragen.

De RC Waterland werd door de betreffende ambtenaar te kennen gegeven dat ze een terrasvergunning moeten aanvragen maar dat het de vraag is of die wordt verstrekt. RC Waterland is geen horecabedrijf en organiseert derhalve geen feesten en partijen maar verkoopt alleen aan leden en bezoekers consumpties die sinds jaar en dag bij mooi weer ook buiten worden genuttigd. Mede door de inkomsten uit de kantineopbrengsten kan de RC Waterland, en naast deze club veel van onze Purmerendse verenigingen, financieel het hoofd boven water houden.

Vergunning aanvullen door verenigingen
Het college laat op de vragen van de Stadspartij weten dat slechts het wijzigen van de vergunning nodig is om het probleem op te heffen. Als verenigingen een aanvraag indienen voor het hebben van een terras zal dit in veel gevallen verleend worden. Als verenigingen alcohol willen schenken op dit terras dan kunnen zij door een melding met wijzigingen inrichting het terras alsnog op laten nemen op de drank- en horecavergunning.

Welzijn artikelen