HomeNieuwsWelzijnSpeeltuin ‘de Speelkraam’ geopend

Speeltuin ‘de Speelkraam’ geopend

speelkraamopen1
Zondag 22 juli was het dan eindelijk zover, speeltuin “de Speelkraam” ging open. Weliswaar nog niet officieel, dat gaat plaatsvinden in het komende voorjaar. Het bestuur vond, ondanks dat de speeltuin nog niet geheel is voltooid, dat er al voldoende mogelijkheden zijn om kinderen speelplezier te geven.

Dat werd dan ook in dank afgenomen. Tijdens de openstelling op deze zonnige zondagmorgen was de aanloop overweldigend. Bestuur, vrijwilligers, pers, politiek, maar vooral veel belangstellende ouders en grootouders met kinderen woonden de opening bij.
Voor de Stadspartij was raadslid, Bert Meulenberg bij deze ‘onofficiële’ opening aanwezig.

Kort na de klok van 10 uur werd de openstelling verricht door de voorzitter van de werkgroep Roel Boontje. Hij hees de Nederlandse driekleur samen met 2 kinderen met een beperking. Dit in het teken dat de speeltuin ook voor hun geschikt is.
Na het hijsen van de vlag, het teken dat de speeltuin in gebruik genomen was, droeg de heer Peter Beumer, namens gemeente Purmerend, de speeltuin officieel over aan het bestuur van de werkgroep.

speelkraamopen2Er is een lange geschiedenis aan vooraf gegaan voordat dit moment kon worden gevierd. Onder diverse bestuurssamenstellingen is de werkgroep jaren bezig geweest, om een ontwerp voor de speeltuin te realiseren. Ruim 2 jaar geleden lag er een eerste ontwerp, een soort survival speeltuin.
Deze speeltuin was ontworpen door een Belgische architect. Aan het ontwerp hing echter een prijskaartje van 1,1 miljoen euro. Dit was ver boven, het door de gemeenteraad van Purmerend, beschikbaar gestelde bedrag van een half miljoen euro. Dit ontwerp sneuvelde dus al op de tekentafel. Het toenmalige bestuur van de werkgroep viel daardoor grotendeels uiteen.

Er werd een nieuw bestuur gevormd dat voortvarend te werk ging. Op het bereikte resultaat, de huidige speeltuin, mogen ze met recht trots zijn. Er is voor ieder kind wel een toestel om in zijn of haar speelplezier te voorzien. Alle toestellen zijn gemaakt van hout en hebben de uitstraling van de omgeving. De toestellen voldoen aan de WAS (Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen) en zijn gecertificeerd. De in de speeltuin aanwezige toestellen en attracties zijn gericht op klimmen, glijden, draaien, evenwicht en diverse waterspellen.
Ook met de meekomende ouders is rekening gehouden, er zijn op diverse plaatsen bankjes en er is een terras met tafels en bankjes. Daar kan een kopje koffie of thee worden gebruikt en voor de kinderen is er fris of limonade. Dit alles voor acceptabele tarieven. Tot het voorjaar wordt de verkoop nog gedaan vanuit een tijdelijk geplaatste zeecontainer. Het is de bedoeling dat er voor de officiële opening  een modern gebouw komt. Hierin komen ook toiletten, inclusief een invalidentoilet.
Bij de ingang zijn 50 fietsparkeerplaatsen en er komen 2 invalide parkeerplekken voor auto’s.

speelkraamopen3De speeltuin is  volledig afhankelijk van vrijwilligers. Er is geen financiële ruimte om betaalde krachten in te zetten. Er hebben zich nu al ruim 25 vrijwilligers aangemeld, maar het bestuur gaf aan dat meer vrijwilligers welkom zijn.
Kortom een complete speeltuin waar de jeugd van Purmerend nog vele jaren speelplezier van zal hebben en welke voor ouders een ontmoetingsplaats kan zijn.
Het bestuur van de werkgroep kan terugkijken op een geslaagde missie. Namens de Stadspartij dan ook onze welgemeende complimenten.

Welzijn artikelen