HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSociaal bouwen in Purmerend onmogelijk gemaakt door nieuwe woningwet?

Sociaal bouwen in Purmerend onmogelijk gemaakt door nieuwe woningwet?


Grote onzekerheid over de voortgang van sociale woningbouw is ontstaan door de komst van de nieuwe woningwet. Door de nieuwe wet mogen woningcorporaties nog maar in één regionale woningmarkt volledig actief zijn.

In Purmerend worden onder andere nieuwbouwplannen voorbereid in Wheermolen, Weidevenne en op de Kop van West. Deze projecten worden op stapel gezet door de woningcorporaties Intermaris en Wooncompagnie. Volgens de nieuwe wet zullen deze woningcorporaties niet meer mogen bouwen in Purmerend.

Kerngebieden woningcorporaties
Corporaties moeten volgens de nieuwe wet hun volledige aandacht richten op het (kern) gebied waar ze hun grootste woningvoorraad hebben staan. Buiten dit (kern) gebied mogen de woningcorporaties hun woningvoorraad niet uitbreiden door aankoop en nieuwbouw. Projecten waar wel aan begonnen is mogen worden afgemaakt.

Van de in Purmerend actieve woningcorporaties is Rochdale de enige die binnen de Stadsregio Amsterdam, waar ook Purmerend deel van uitmaakt, de meerderheid van zijn bezit in deze regio heeft. Rochdale heeft echter geen enkel plan of voornemen om in Purmerend te gaan bouwen. Voor onze omliggende gemeenten geldt hetzelfde probleem als in Purmerend.

Vragen Stadspartij
Helana Aslander van de Stadspartij heeft het college van B&W om informatie gevraagd over de gevolgen van de nieuwe woningwet voor de sociale woningbouw in Purmerend. Ontheffingen van het verbod tot bouwen zijn mogelijk door de minister, die heeft echter al laten weten daar uiterst terughoudend mee om te zullen gaan. Zo voegt Helana Aslander aan haar vragen toe.

Om nog sociale woningbouw in Purmerend te kunnen plegen zal er zaken moeten worden gedaan met andere gemeenten dan via de Stadsregio Amsterdam.
Woningcorporaties als Wooncompagnie en Intermaris zouden wel in Purmerend kunnen blijven bouwen als er een verbond wordt gesloten met andere gemeenten in West-Friesland.

Samenwerking met ander gemeenten dan via Stadsregio?
Helana Aslander vraagt zich af of Purmerend daarom niet gediend is met een andere samenwerking dan (alleen) met de Stadsregio.

Op 1 januari 2016 verwacht de minister dat samenwerkende gemeenten hun voorstellen bij hem indienen om één woningregio te vormen. Gemeenten die het niet lukt om een samenwerkingsverband te sluiten zullen door de minister worden ingedeeld.

“De roep van partijen in de gemeenteraad om meer sociale woningbouw verbleekt als je waarneemt welke problemen er door de politieke partijen op Haags niveau zijn gecreëerd om dat in Purmerend juist onmogelijk te maken. Heel opmerkelijk”, zo merkt Helana Aslander op.

Ruimtelijke Ordening artikelen