HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGemeenteraad stemt in met gebiedsvisie Oostflank

Gemeenteraad stemt in met gebiedsvisie Oostflank

Woningbouw in de Oostflank Purmerend een stap verder

BurggolfBM
Burggolf onderdeel Oostflank
foto Stadspartij-BPP


De Oostflank is het gebied aan de oostkant van Purmerend en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. In de Oostflank gaan groen, natuur, wonen en vrijetijdsbeleving elkaar straks versterken. Dat besloot de gemeenteraad van Purmerend donderdagavond. De gemeente Purmerend heeft samen met BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling een visie voor dit gebied gemaakt. In de visie staat op hoofdlijnen hoe de natuur in het gebied versterkt wordt, waar woningen en voorzieningen kunnen komen en hoe er wordt omgegaan met mobiliteit. Met de instemming van de gemeenteraad kan nu een volgende stap in het proces gezet worden.

De Oostflank is een belangrijke locatie voor toekomstige woningbouwontwikkeling in Purmerend, op het terrein van de golfbaan en in Purmer-Zuid Zuid. Tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling ook impact op de bestaande stad. De visie op de Oostflank geeft een samenhangend en richtinggevend toekomstbeeld, ofwel ‘de stip op de horizon’. Wethouder Pascal Verkroost: ‘Ik ben ontzettend blij met deze mijlpaal. Dit betekent dat we verder kunnen, en de broodnodige betaalbare woningen weer een stap dichterbij zijn. Ik kijk ernaar uit om samen met BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling verder te werken aan concrete plannen.’

De gemeente Purmerend en BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling gaan nu verder met het uitwerken van de visie en het uitwerken van de 2 moties die zijn overgenomen, over de Purmerenderweg en een verkeersonderzoek. Voor de volgende stap is onder andere een aantal onderzoeken nodig. Aan de hand daarvan maken gemeente Purmerend en BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling concreter hoe de nieuwe wijken eruit gaan zien, waar precies de wegen en voorzieningen komen en waar en hoe de natuur versterkt wordt. De resultaten van de uitwerking van de visie worden uiteindelijk vastgelegd in het omgevingsplan. De partijen streven ernaar om het omgevingsplan na participatie en inspraak in de tweede helft van 2025 aan de gemeenteraad voor te leggen. Hopelijk kan de uitvoering dan starten vanaf 2026.

Ruimtelijke Ordening artikelen