HomeNieuwsAlgemeen BestuurSlechte resultaten uit nalevingsonderzoek alcoholverstrekking aan jongeren

Slechte resultaten uit nalevingsonderzoek alcoholverstrekking aan jongeren

 
De burgemeester in zijn rol van portefeuillehouder heeft recent een nalevingsonderzoek gehouden (Jong Proef 2015) naar het verstrekken van alcohol aan jongeren. De resultaten van het onderzoek zijn zorgwekkend en teleurstellend te noemen. De resultaten van het gehele onderzoek laten zien dat de gemeente Purmerend een nalevingspercentage heeft van 20,2 %.

De gemeente heeft sinds 2013 veel aandacht besteed aan de communicatie en de handhaving van de Drank- en Horecawet bij jongeren en alcoholverstrekkers. Bij dit onderzoek naar de effecten toetste Bureau Horeca Bijzondere Wetten (hierna: BHBW) de verkoop van alcoholhoudende dranken bij natte horeca, droge horeca, paracommerciële instellingen, slijterijen, avondwinkels en supermarkten.

Onderzoekswijze
Het onderzoek geeft een objectief en representatief beeld van de alcoholverstrekking binnen de gemeente Purmerend aan jongeren. BHBW zette hiervoor één jongere van 16 of 17 jaar en één persoon van 18 jaar in, in koppels, en onderzocht of deze jongere (van 16 of 17) zonder belemmering alcoholhoudende drank konden kopen.

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 89 aankooppogingen van alcoholhoudende dranken uitgevoerd bij de volgende categorieën:

• paracommerciële instellingen           26 kooppogingen 25 geslaagd
paracommerciele instellingen zijn: sportkantines, wijkgebouwen enz.
• slijterijen / avondwinkels                18 kooppogingen  18 geslaagd
• supermarkten                                15 kooppogingen  15 geslaagd
• natte horeca                                    8 kooppogingen   2 geslaagd
• droge horeca                                 22 kooppogingen  11  geslaagd

Elke alcoholverstrekker is tweemaal bezocht.

Verslechtering nalevingspercentage t.o.v. 2013
Het nalevingspercentage nu is dus 20,2 %. Ten opzichte van het vorige onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd is de naleving verslechterd; er werd toen een nalevingspercentage van 34,7% gehaald.
In 2013 is er overigens een nalevingsonderzoek uitgevoerd waarbij toen nog 14 en 15 jarigen alcoholhoudende drank probeerden te kopen. Dit was voor de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar waardoor de onderzoeken uit 2013 en 2015 niet goed te vergelijken zijn omdat dit een andere leeftijdscategorie is.

Hoe nu verder?
Het Jong Proef onderzoek binnen de gemeente is bedoeld om inzicht te verkrijgen over hoe het met de alcoholverstrekking aan de jongeren onder de 18 jaar is gesteld. De gegevens kunnen niet gebruikt worden voor bestuurlijke handhaving. De informatie uit dit nalevingsonderzoek heeft als doel om de alcoholverstrekking aan jongeren te signaleren, het bestuur te informeren waarmee het toezicht op de Drank- en Horecawet efficiënter en effectiever kan worden ingericht en nadere preventieacties kunnen worden bepaald.

Voor de toezichthouders Drank- en Horecawet is het moeizaam gebleken om een aankoop van alcoholhoudende dranken van jongeren bij de alcoholverstrekker te signaleren en te beboeten. Dit mede door de herkenbaarheid en het feit dat het een heterdaad moet zijn en geen uitlokking mag zijn.

Momenteel wordt gezocht naar mogelijkheden om de naleving te verbeteren. De burgemeester denkt hierbij aan minder controles in burger en meer zichtbare controles in uniform. Overleg met de portefeuillehouder gezondheidszorg G. Nijenhuis en met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren zal gaan plaatsvinden.

Tevens zullen de resultaten van het onderzoek worden gecommuniceerd met de gecontroleerde alcoholverstrekkers. Hierbij zal de inzet zijn het nalevingspercentage te verbeteren.

Algemeen Bestuur artikelen