HomeNieuwsVerkeer en VervoerSamenwerking nodig om regio Amsterdam bereikbaar te houden

Samenwerking nodig om regio Amsterdam bereikbaar te houden

BUSBAANILPENDAM
In het eerste overleg tussen de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de minister en de staatsecretaris van Infrastructuur & Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken, is afgesproken dat er wordt samengewerkt in een programma dat de bereikbaarheid van de regio moet verbeteren.
De bestuurders hebben afgesproken begin volgend jaar afspraken te maken over de verbetering van de bereikbaarheid van groot-Amsterdam. Het gaat om investeringen in de infrastructuur, de aanpak van het derde perron op Amsterdam Zuid en de verdere ontwikkeling van sprinters tussen Amsterdam Centraal en Schiphol: de Airportsprinter. De Airportsprinter is het meest kansrijke alternatief uit de studie ‘Optimalisatie metro en spoor op de Westtak en Zuidtak’, die het Rijk, de metropoolregio Amsterdam (MRA), NS en ProRail het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.
De bereikbaarheid in deze regio staat onder grote druk door de sterke groei van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en de groei rondom Schiphol. Het maken van snelle en goede keuzes voor oplossingen is dan ook noodzakelijk. Het Rijk is het hier mee eens.
Concurrentiepositie behouden
De metropoolregio Amsterdam wil de sterke economische concurrentiepositie ten opzichte van andere Europese regio’s behouden en versterken, dat is van regionaal én nationaal belang. De urgentie om samen met het Rijk aan de slag te gaan, is daarom groot. Het afgelopen jaar hebben Rijk en MRA gewerkt aan de concretisering van deze gezamenlijke opgave. Het regeerakkoord biedt voldoende mogelijkheden om deze opgaven gezamenlijk aan te pakken. Rijk en regio hebben gedeeld dat het belangrijk is om tempo te maken om te investeren in de bereikbaarheid van de MRA en voorsorteren op de versterking van ruimtelijk economische ontwikkeling. Dit draagt daarmee bij aan de nijpende woningbouwopgave, de ontwikkeling van economische toplocaties en de bereikbaarheid hiervan en een goed functionerend en robuust vervoerssysteem.
Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT is afgesproken om in februari weer keer bijeen te komen om definitieve afspraken te maken over de samenwerking in een programma over de bereikbaarheid. 
MRA
De Metropoolregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 33 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam.

foto: Provincie NH

Verkeer en Vervoer artikelen