HomeNieuwsWelzijnRuim 7 ton voor onderhoud historische windmolens

Ruim 7 ton voor onderhoud historische windmolens

Molen De Nachtegaal Beemster
foto Stadspartij

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het onderhoud van historische windmolens met een rijksmonumentenstatus.

In totaal is ruim € 700.000 beschikbaar voor de 133 historische molens. ​​​​​​​

Gedeputeerde Cultuur Zita Pels: “De windmolens zijn van grote waarde voor Noord-Holland. Ze zijn beeldbepalend voor het karakteristieke landschap van de provincie en trekken jaarlijks duizenden toeristen. Om de windmolens te kunnen behouden voor volgende generaties is goed onderhoud essentieel. Met de subsidie kunnen eigenaren een belangrijk deel van die onderhoudskosten financieren.” 

Belangrijk erfgoed 

De provincie Noord-Holland steunt de Noord-Hollandse Molenfederatie, de organisatie die moleneigenaren, molenbeheerders, molenaars en iedereen die op enigerlei wijze bij het molenbehoud betrokken is ondersteunt. Deze inzet draagt bij aan het behoud van de molens. Ook zet de provincie zich in om de molen in de schijnwerpers te zetten. Dat gebeurt dit jaar onder andere met het project Ode aan het landschap. 

Aanvragen in 2021 

Er is een bedrag beschikbaar van € 705.000 voor jaren 2021, 2022 en 2023. De subsidie is maximaal € 5.300 per molen voor 3 jaar. Eigenaren kunnen alleen een aanvraag indienen tussen 15 juli en 10 september 2021. Zij moeten wel aantonen dat er daadwerkelijk onderhoud nodig is. Vanaf begin juli meer informatie in het loket op deze website.

molen

Wimmenumer molen Egmond a/d/ Hoef

foto Stadspartij

Welzijn artikelen