HomeNieuwsWelzijnRugbyclub Waterland niet naar Verzetslaan

Rugbyclub Waterland niet naar Verzetslaan

mario klein1.jpgDe verhuizing van Rugbyclub Waterland naar het weiland bij De Vurige Staart langs de Verzetslaan, tegenover de McDonald’s, is van de baan. Dat meldde het Dagblad Waterland onlangs. De gemeente Waterland, op wiens grondgebied het terrein ligt, wil de rugbyers niet zien op die plek.

De Rugbyclub Waterland zit nu nog aan de Van IJssendijkstraat, naast sporthal De Beukenkamp. Maar de gemeente Purmerend heeft grootse plannen met dat terrein. Er moet een multifunctioneel topsportcentrum komen. Als dat gerealiseerd is, gaat ook De Beukenkamp zelf tegen de vlakte.

Bereikbaarheid

Het college van B&W van Purmerend had de hoop dat gemeente Waterland goedkeuring zou geven aan het vestigen van Rugbyclub Waterland langs de Jaagweg. De Stadspartij was al niet gelukkig met deze keuze en heeft de beslissing van Waterland even afgewacht. "De locatie voldoet zeker niet aan de eisen van bereikbaarheid," zegt fractielid Mario Hegger van de Stadspartij (foto) in een reactie. "Er is slechte verbinding met openbaar vervoer. Het ligt langs een drukke provinciale weg."

verzetslaan inbreilocatie.jpgBocht Verzetslaan

Juist het eerdere, niet officiële voorstel om de rugbyclub te verplaatsen voorbij de bocht van de Verzetslaan, tussen de Verzetslaan en de Westerweg kan op brede steun rekenen van Rugbyclub Waterland. "De Stadspartij is het daar zeker mee eens. Er is openbaar vervoer en er lopen vrijliggende fietspaden. De ruimte is ruimschoots aanwezig voor het plaatsen van een nieuw sportcomplex met parkeergelegenheid." Het is de Stadspartij onbekend welke reden er toe heeft geleid dat dit niet-officiële plan niet verder is uitgewerkt voordat het college van B&W is gaan zoeken naar een locatie buiten Purmerend.

Verplaatsing

Het laatste stuk onbebouwde stuk grond ter hoogte van de keerlus voor de bussen, wordt als reservelocatie gehouden voor het bouwen van woningen. Het kan mogelijk ook nog functioneren als woonwagenlocatie. De Stadspartij vind dat het verplaatsen van de Rugbyclub zeer wenselijk is. "De ruimte waar zij nu zitten naast de Beukenkamp moet zo snel als mogelijk vrijkomen voor ontwikkeling van de multifunctionele sporthal. Het college van B&W moet niet wachten op onderzoek naar andere locaties," aldus Hegger.

ZIE OOK:

 

Bron: NHD.nl

Welzijn artikelen