HomeNieuwsWelzijnRubbergranulaat toegepast bij vervanging kunstgrasveld

Rubbergranulaat toegepast bij vervanging kunstgrasveld

Wherevogelshoofdveld
Het college van B&W heeft besloten om – ook bij vervanging van de toplaag van kunstgrasvelden in 2018 – te kiezen voor een instrooisel/opvulling van rubber.

Al sinds de aanleg van het eerste kunstgrasveld in 2004 in Purmerend wordt rubbergranulaat toegepast: de kunstgrasmat wordt ingestrooid met een infill van zand en rubbergranulaat (SBR). Voor de aanleg van deze velden werkt Spurd samen met gecertificeerde aannemers die voldoen aan de milieueisen.

ln oktober 2016 heeft Zembla een uitzending gemaakt over de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. Dit is onderzocht door RIVM en er is niet aangetoond dat er sprake is van gezondheidsrisico’s. Op 11 oktober 2017 is opnieuw een uitzending door Zembla vertoond, ditmaal over milieurisico’s van rubbergranulaat. Het ministerie van infrastructuur & Waterstaat heeft inmiddels opdracht gegeven aan het RIVM om onderzoek naar milieurisico’s uit te voeren. De resultaten hiervan worden medio 2018 verwacht. ln Purmerend staan op de planning voor 2018 vervanging van de toplaag van 3 kunstgrasvelden, waarvan 2 met een rubber instrooisel/opvulling. De aanbesteding moet zeer binnenkort in gang worden gezet om deze zomer te kunnen vervangen. Vooruitlopend op dit landelijke onderzoek heeft Purmerend zelf een bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek wijst uit dat de bodem onder de constructie niet is verontreinigd, hierover is de gemeenteraad apart geïnformeerd middels een memo met het onderzoeksrapport.
Spurd heeft nauw contact met de verenigingen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstgras.
Ook met de 2 verenigingen waarvan de renovatie in 2018 staat gepland:

Wherevogels. De toplaag van het kunstgrasveld van Wherevogels móet vervangen worden. Spurd geeft aan dat deze niet een jaar kan worden uitgesteld. De voetbalvereniging heeft kenbaar gemaakt aan Spurd dat rubbergranulaat de voorkeur heeft.

FC Purmerend. De toplaag van het kunstgrasveld van FC Purmerend kan vermoedelijk nog een jaar toe. Het veld zal daarvoor opnieuw gekeurd moeten worden. Dat betekent wel dat het vervangen van het kunstgrasveld gezien de planvoorbereiding niet meer in 2018 kan plaatsvinden. Mocht het bestuur van FC Purmerend op zeer korte termijn kenbaar maken dat ze ook dit jaar de vervanging van het kunstgrasveld willen, zal ook hier sprake zijn van rubbergranulaat

Gesterkt door de Vereniging Sport Gemeenten (VSG), Spurd en de resultaten uit het eigen gemeentelijke bodemonderzoek, is geen reden om niet voor de toepassing van rubbergranulaat op onze kunstgrasvelden te kiezen. Ook omdat dit de voorkeur geniet van de verenigingen die hier gebruik van maken. Overigens laten verkenningen richting alternatieven zien dat er – zowel op basis van de bespeelbaarheid als op basis van het onderhoud en de kosten – nog geen echte alternatieven op basis van sporttechnische eigenschappen zijn. Alkmaar Sport heeft geëxperimenteerd met een toepassing van kurk, als alternatief voor het rubbergranulaat. Afgelopen zomer heeft Alkmaar Sport besloten de proef niet door te zetten, omdat de verenigingen ontevreden waren over de speelbaarheid van kurk en het materiaal degenereert.
op basis van sporttechnische eigenschappen zijn. Alkmaar Sport heeft geëxperimenteerd met een toepassing van kurk, als alternatief voor het rubbergranulaat. Afgelopen zomer heeft Alkmaar Sport besloten de proef niet door te zetten, omdat de verenigingen ontevreden waren over de speelbaarheid van kurk en het materiaal degenereert.

foto: Spurd

Welzijn artikelen