HomeNieuwsAlgemeen BestuurRechter: vuurwerkverbod Hilversum is toegestaan

Rechter: vuurwerkverbod Hilversum is toegestaan

vuurwerk
Het college van B&W van de gemeente Hilversum is bevoegd om het winkel- en uitgaanscentrum aan te wijzen als gebied waar het met de jaarwisseling verboden is vuurwerk af te steken.

Dat heeft de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Midden-Nederland gisteren bepaald in een beroepsprocedure die een aantal vuurwerkhandelaren bij de bestuursrechter waren begonnen. De uitspraak van de voorzieningenrechter (eind 2014) is hiermee teruggedraaid.

Gevolgen gemeenten
De uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland heeft gevolgen voor alle andere gemeenten. Op basis van de APV kan het college van B&W tijdens de komende jaarwisseling gebieden aanwijzen waarbinnen een vuurwerkverbod geldt. 

Voorzieningenrechter
Eind 2014 deed de voorzieningenrechter uitspraak over het vuurwerkverbod in Hilversum. De rechter schorste het gewijzigde aanwijzingsbesluit: volgens hem was niet het college het bevoegde orgaan om dit besluit te nemen.

De rechter stelde dat het een kwestie is van openbare orde en veiligheid, daarom was in zijn visie de burgemeester het bevoegde orgaan. Daarom mocht tijdens de jaarwisseling 2014/2015 wel vuurwerk worden afgestoken in het winkel- en uitgaanscentrum van Hilversum. 

VNG en model-APV
De VNG was het op juridische gronden niet eens met de uitspraak van de voorzieningenrechter, we zien die visie nu bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland. De VNG is tevreden met de uitspraak, de model-APV kan ongewijzigd in stand blijven. 

Preventie
Het gaat in dit geval om een op de openbare orde gerichte bestuurs- en beheerstaak van het college ter preventie van gevaar, schade of overlast. Met het verbod wil het college van Hilversum bereiken dat tijdens de toekomstige jaarwisselingen (mogelijk) gevaar en overlast van vuurwerk in het drukke winkel- en uitgaansgebied, wordt tegengegaan. De rechtbank oordeelt dat dit een bevoegdheid is van het college van B&W, en dus niet van het bestuursorgaan burgemeester.

Bevoegdheid burgemeester
De rechtbank woog mee dat het verbod niet ziet op feitelijke en concrete ordeverstoringen waartegen onmiddellijk en daadkrachtig opgetreden moet worden. In dat geval is de burgemeester exclusief bevoegd. De aanwijzingsbevoegdheid ligt echter bij het college van B&W. Bij het aanwijzen van het gebied hoefde het college geen rekening te houden met de financiële belangen van de vuurwerkhandelaren.

Meer informatie

Algemeen Bestuur artikelen