HomeNieuwsSociale Zaken‘Raden moeten toezien op besteding armoede-euro’s’

‘Raden moeten toezien op besteding armoede-euro’s’

kinderarmoede
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) wil meer aandacht voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Gemeenteraden moeten controleren of de extra miljoenen goed worden besteed.

De staatssecretaris stelt dit jaar twintig miljoen euro extra beschikbaar voor armoede- en schuldenbeleid. Daarvan gaat negentien miljoen via het Gemeentefonds naar gemeenten, de rest komt ten goede aan Caribisch Nederland en een aantal landelijke initiatieven. Het accent van de besteding moet liggen op het voorkómen dat mensen in financiële problemen komen, en op het bestrijden van armoede onder kinderen.

De Kinderombudsman adviseerde gemeenten onlangs een kindpakket samen te stellen, dat rechtstreeks ten goede komt aan de kinderen zelf. Klijnsma zegt dat al 26 gemeenten hebben laten weten in een dergelijk pakket te willen voorzien.
De staatssecretaris gaat gemeenten niet voorschrijven hoe ze het geld moeten inzetten. Zij wil de middelen niet oormerken omdat dit een integrale aanpak zou bemoeilijken en tot extra uitvoeringslasten zou leiden. ‘Gemeenten zijn geen uitvoeringskantoor van het Rijk. Ik weet zeker dat zij dit hoog op de agenda hebben staan.’

Klijnsma roept gemeenten wel op het extra geld ‘bij voorrang’ in te zetten voor kinderen uit arme gezinnen. Het zijn vooral de raden die daarop moeten toezien, zegt zij: ‘Als ik wil controleren waaraan gemeenten het besteden, dan zou ik daar drie batterijen ambtenaren voor moeten inzetten. De gemeenteraden moeten in de begroting kunnen zien of het geld wordt ingezet waar het voor is bedoeld. En als dat onvoldoende is, moeten zij hun wethouders daar op bevragen.’
Op afstand houdt zij echter wel een vinger aan de pols. ‘Ik wil dat deze informatie naar mij wordt doorgestuurd. Formeel heb ik geen sanctiemogelijkheden omdat het via het Gemeentefonds loopt. Maar als ik zie dat het in een bepaalde gemeente niet naar wens verloopt, kan ik daar natuurlijk wel een opmerking over maken. En dat vinden gemeenten doorgaans niet echt leuk.’

Sociale Zaken artikelen