HomeNieuwsAlgemeen BestuurRaadsvergadering nu na inspraak burgers over mogelijke vluchtelingenopvang

Raadsvergadering nu na inspraak burgers over mogelijke vluchtelingenopvang


Burgemeester Don Bijl zag zich donderdagavond 24/9 genoodzaakt de raadsvergadering af te gelasten waarin de mogelijke opvang van vluchtelingen aan de orde zou komen. De enorme drukte in de raadzaal maakte een ordentelijke raadsvergadering onmogelijk. Bovendien was de (brand)veiligheid van de ruimte ernstig in het geding

De burgemeester vroeg de mensen die geen stoel hadden de zaal te verlaten. In de hal van het stadhuis was een scherm opgesteld waarop mensen de vergadering konden volgen. Aan zijn verzoek werd geen gehoor gegeven. Daarop besloot de burgemeester de vergadering niet door te laten gaan. Door de politie werd de zaal ontruimd.

Burgemeester Bijl: ‘We hadden een vergadering belegd waarin de gemeenteraad zich uit zou spreken of Purmerend beschikbaar gesteld zou worden voor vluchtelingenopvang – en zo ja, op wat voor manier. Dat heeft ertoe geleid dat veel mensen de raadsvergadering bezochten. Dat waren er uiteindelijk zo veel, dat er een onveilige situatie ontstond. Daarnaast is er een democratisch proces verstoord omdat raadsleden niet in vrijheid konden spreken met de intimiderende sfeer die er hing in de zaal. Ik ben er als burgemeester om de veiligheid te waarborgen en om ervoor te zorgen dat het democratische proces zijn loop kan hebben. Daarom heb ik besloten om de zaal te laten ontruimen.’

Vervolg vluchtelingenproblematiek
Het gemeentebestuur heeft nu besloten op 6 oktober een avond met bewoners te houden. Tijdens deze avond kunnen de inwoners van Purmerend van gedachten wisselen over de opvang van vluchtelingen.
Op 12 oktober komt de gemeenteraad opnieuw bijeen om over de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen in Purmerend te praten. Het uitgangspunt is dat deze vergadering opnieuw openbaar is.

Haastige spoed is zelden goed
De Stadspartij heeft steeds gesteld dat van ‘buiten naar binnen’ werken inhoudt dat burgers over belangrijke onderwerpen voordat de raad een besluit neemt worden gehoord en zo hun mening kunnen geven en mogelijke alternatieven kunnen aandragen. Zie het bericht hierover eerder. Wel zijn er nog vele vragen m.b.t. te stellen voorwaarden op het gebied van maatschappelijke gevolgen en veiligheid die ingevuld dienen te worden alvorens tot een goede invulling van vluchtelingenopvang te kunnen komen. “Haastige spoed is zelden goed”, liet fractievoorzitter Bert Meulenberg daarom al eerder weten en verwees naar de eerdere inbreng van de Stadspartij.
Bert Meulenberg kan zich dan ook goed vinden in een soortgelijke opstelling van de minister. Die zei
“Uiteindelijk kun je dit alleen maar goed doen met een warm hart en een koel hoofd”. Een warm hart past bij hoe Nederland altijd omgaat met mensen die hier op de vlucht naartoe zijn gekomen. Maar ook een koel hoofd, omdat je het in goede banen moet leiden en bijvoorbeeld moet zorgen dat mensen ook integreren en aan het werk gaan.”

Algemeen Bestuur artikelen