HomeNieuwsAlgemeen Bestuur‘Raadsman vertelde gore leugen’ (Bron RTV Purmerend)

‘Raadsman vertelde gore leugen’ (Bron RTV Purmerend)


Heeft de Stichting Vrienden van het Purmerends Museum regelmatig gelden van de stichting tijdelijk naar privé rekeningen overgemaakt om zo verzekerd te zijn van de maximale subsidie? Dat zegt de raadsman van de oud-penningmeester, die door de rechtbank Haarlem was veroordeeld voor fraude met gelden van de Stichting. De reactie van stichtingsvoorzitter Jac Vinke is duidelijk: ‘Een gore leugen’.

De oud-penningmeester van de Stichting Vrienden van het Purmerends Museum was vorig jaar  veroordeeld tot acht maanden cel voor fraude. Hij stortte in 2012 en 2013 grote bedragen (ruim 180.000 euro in totaal) op de rekening van zijn bedrijf, dat op dat moment financieel in zwaar weer verkeerde.

In hoger beroep deze week betuigde hij spijt van zijn handelen, maar zijn raadsman gaf aan dat wat zijn cliënt deed (het overhevelen van stichtingsgelden naar andere rekeningen) heel gebruikelijk was, omdat anders de stichting vanwege een te hoog eigen vermogen subsidies zou mislopen. Kletskoek, zegt Vinke, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Purmerends Museum. ‘Er is inderdaad drie keer grote bedragen naar andere rekeningen gestort, maar dat deed meneer S., zonder dat het bestuur daar iets van af wist. Hij gebruikte het geld om zijn schulden bij anderen af te lossen. Bovendien krijgt de stichting helemaal geen subsidie. Onze gelden zijn afkomstig van particulieren.’

Vragen Stadspartij

De Stadspartij heeft inmiddels vragen gesteld aan het college en wil weten of die op de hoogte was van dergelijke transacties in het verleden, of daardoor de stichting wellicht teveel subsidie heeft ontvangen en wat het college denkt te gaan doen om dergelijke situaties te voorkomen.

Vinke vindt de vragen van de Stadspartij vreemd. ‘Zoals gezegd, het gaat hier helemaal niet om gemeenschapsgeld. De Stichting ontvangt namelijk geen subsidie van de gemeente. Wij bieden het museum de gelegenheid om bijzondere aankopen te doen. De gelden daarvoor komen uit donaties van particulieren.’
Vinke veegt meteen ook de beschuldiging van de raadsman van S. van tafel. ’Hij wekt de suggestie dat door het schuiven met geld wij meer subsidie zouden krijgen. Nogmaals, wij wisten als bestuur niet van de acties van meneer S. en áls dat al het geval zou zijn, dan nog gaat het verhaal niet op, omdat we geen subsidie van de gemeente krijgen. Het verhaal van de raadsman is een gore leugen.’

Stichting Purmerend Museum krijgt wel subsidie van de gemeente (red. Stadspartij)

Het Purmerends Museum ontving in 2015 € 124.187 subsidie van de gemeente. Dat blijkt uit het financieel overzicht 2015 van het Museum. De bewering van de heer Vinke dat zijn stichting ‘De Vrienden van het Purmerends Museum’ geen subsidie ontvangt van de gemeente is dan ook in principe juist. De stichting Vrienden van het Purmerends Museum heeft inderdaad geen subsidie gekregen. Integendeel deze stichting houdt zich juist bezig met het verwerven van Fondsen & Sponsoring door donaties van particulieren voor het Museum. De Stichting De Vrienden van het Purmerends Museum biedt het Purmerends Museum zo mogelijkheden om de collectie uit te breiden en te onderhouden. Uiteindelijk worden deze gelden door de Vrienden Stichting dus beschikbaar gesteld voor de ‘Stichting Purmerends Museum’.
De vragen van de Stadspartij kunnen de onderlinge financiële verwevenheid tussen de beide stichtingen –voor zover die er is- dan ook verduidelijken.

Algemeen Bestuur artikelen