HomeNieuwsWelzijnRaadsforum behandelt gemeentelijke gezondheidsnota

Raadsforum behandelt gemeentelijke gezondheidsnota

mario hegger 2.jpgOp 8 januari 2009 heeft in het raadsforum Samenleving de discussie plaatsgevonden over het gezondheidsbeleid tot 2011. Daarin zijn drie thema’s genoemd als speerpunt voor de komende tijd. Het gaat om: bestrijding van overgewicht, opvoedproblematiek en schadelijk alcoholgebruik. Mario Hegger van de Stadspartij laat weten welke plannen de partij voor de komende tijd heeft op het gebied van gezondheid.

 

Vaak vallen de thema’s samen. Opvoedingsproblematiek kan weer een gevolg kan hebben voor schadelijk alcoholgebruik en niet te vergeten het gebruik van cannabis. Een klein percentage jongeren gebruiken vanaf hun twaalfde jaar zelfs harddrugs. De Stadspartij is tevreden met de gekozen thema’s. In de nota staan 21 actiepunten. De meeste punten gaan over voorlichting naar ouders en jongeren. "Met een goede voorlichting kunnen ouders en jongeren zich bewust worden van de risico’s die zij lopen bij schadelijk gebruik van alcohol en drugs," laat Mario Hegger van de Stadspartij weten. "Verder wordt getracht om een ieder duidelijk te maken dat overgewicht niet goed is en je er zelf veel aan kan doen om dat tegen te gaan."

Regie

De Stadspartij vind dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft de regie in handen te nemen om sturing te geven aan het beleid. "Juist de gemeente heeft een goed sturingssysteem met het subsidiëren van de juiste projecten", zegt Hegger. "Het onderwijs zal mede verantwoording moeten nemen om de discussie over de genoemde thema’s aan te gaan en de gezinnen waar het niet goed mee gaat mee te nemen in het zorgoverleg. Juist het contact onderhouden met de leerlingen en de ouders kan een goede op maat gestuurde hulpverlening mogelijk zijn."

Hegger vind vooral de bewustwording heel belangrijk. "Bij alcohol- en cannabisgebruik wordt nog veel te vaak gedacht dat het geen kwaad kan. Het tegendeel is waar. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat alcohol gebruik onder de leeftijd van achttien jaar slecht is voor de geestelijke ontwikkeling. De groei en functie van de hersenen nemen af. Juist op de momenten dat er zeer veel alcohol wordt genuttigd. Hierbij valt de denken aan het voordrinken en stoere spelletjes. De Stadspartij wil dat in Purmerend goed wordt nagedacht hoe dit probleem moet worden aangepakt. Daar zijn alle partijen verantwoordelijk voor. De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Als de ouders deze verantwoordelijkheid niet nemen dient de overheid hierop te sturen met handhaving. Juist door het handhaven van de regels kan je sturen richting de ouders. Als je namelijk als ouders wordt aangesproken dat het niet goed gaat zeer problemen zijn met het kind men zich toch moeten verantwoorden."

Horeca

Ook vindt de Stadspartij dat de horeca een verantwoording heeft te dragen ten aanzien van de klanten die zij binnen krijgen. "Als de minimale leeftijd 18 jaar is zal dat aan de deur moeten worden gecontroleerd. Legitimatiebewijzen moeten nagekeken worden op echtheid. Valse exemplaren worden ter plaatse ingeleverd bij de politie. In Purmerend is met de horeca, de gemeente, de politie en met justitie het zogenoemde Horecaconvenant afgesloten. Het doel is om met elkaar regels af te spreken en deze ook na te leven. Binnen dit overleg zal volgens de Stadspartij gekeken moeten worden hoe de horeca om gaat met de sluitingstijden van dit moment. Juist door tot laat in de nacht open te zijn, bijvoorbeeld tot 05:00 uur, zie je dat de klanten pas na middernacht uitgaan op de Koemarkt, om vervolgens 02.00 uur binnen te zijn in een café, om daarna niet meer elders naar binnen te mogen. Doordat de cafés in de avonden leeg zijn, blijven de klanten vaak weg, waardoor vooral de jongeren thuis, bij vrienden, op verjaardagen, etc. gaan voordrinken. De vraag kan gesteld worden of de horeca hier zelf gelukkig mee is." De Stadspartij vraagt de horeca-ondernemers om hier eens naar te kijken. "Wij zeggen niet gelijk eerder te willen laten sluiten, maar ga nu is onderzoeken wat de positieve kanten kunnen zijn van eerder sluiten."

De Stadspartij ziet het zeker niet als een eenvoudige klus. "Het probleem is niet zo maar op te lossen. Daar gaat veel tijd aan verloren. Het zal maatschappelijk breed moeten worden aangepakt. Maar de Stadspartij is ervan overtuigd dat dit kan lukken als de gemeente Purmerend adequaat de regie op zich neemt en handhaaft waar het nodig is."

Welzijn artikelen