HomeNieuwsWelzijnRaad op werkbezoek bij SKOP

Raad op werkbezoek bij SKOP

skopzuidpool
Op uitnodiging van Stichting Kinder Opvang Purmerend (SKOP) waren raad- en commissieleden van de gemeenteraad van Purmerend te gast in de Zuidpool voor een werkbezoek.

De directeur van SKOP, Corine Laurant, sprak een kort welkoms woord aan wethouder Edwin Voorbij en de 10 aanwezige raad- en commissieleden. De Stadspartij was vertegenwoordigd door fractievoorzitter Bert Meulenberg en raadslid Melvin Smid.

De Zuidpool was tot 2013 in gebruik als wijkcentrum in de Purmer Zuid. Politieke besluitvorming maakte het noodzakelijk dat de Zuidpool een andere bestemming kreeg. SKOP was al eigenaar van een klein deel van dit wijkcentrum en  besloot het resterende deel van de gemeente te kopen. Gunstige bijkomstigheid was dat SKOP bereid was om, buiten de invulling van zijn bedrijfsactiviteiten het gebouw beschikbaar te stellen voor wijkactiviteiten. Veel clubs en activiteiten die dreigde te moeten stoppen konden hierdoor worden voortgezet.

Rondleiding
Een rondleiding door het pand maakte duidelijk hoe het pand nu wordt gebruikt. Na deze rondleiding werd er door directeur Laurant een presentatie gegeven wat SKOP doet aan opvang voor kinderen en op welke locaties dat wordt uitgevoerd.

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er het kinderdagverblijf. In een ongedwongen sfeer verblijven kinderen, veelal van ouders die beide een baan hebben, er hele of halve dagen. Daarnaast zijn er de peuterspeelzalen voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar.
En als laatste biedt SKOP buitenschoolse opvang.

Begeleiding en veiligheid
Kinderen worden altijd begeleid door goed opgeleide pedagogische medewerkers. Alle medewerkers van SKOP worden gescreend op hun verleden. De kinderopvang zelf ondergaat ook jaarlijks een zware controle. Bij de laatste controle bereikte SKOP een score van 100%. Dit is uitzonderlijk goed.

Bij SKOP geldt dat kinderen zich ook emotioneel veilig moeten voelen. Daarnaast wordt er gelegenheid geboden tot ontwikkeling, ieder kind in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling van de kinderen waarbij er ook aandacht is voor normen en waarden.

Gezond voedsel
Kinderen die de hele dag op de opvang verblijven krijgen onder de middag een gezonde warme maaltijd. Voor ouders een prettige bijkomstigheid. Wanneer ouders hun kind van de opvang halen hoeven ze zich niet direct druk te maken dat het nog moet eten. Daardoor kan men meer tijd aan het kind besteden.
De kinderen leren daarnaast ook dat voedsel niet uit een potje komt. Groente komt voort uit telen en daarom is SKOP ook deelnemer aan de gezonde moestuin. Op diverse locaties is een mini moestuin opgezet die door de begeleidsters en kinderen wordt onderhouden.
Er wordt ook veel aan sporten gedaan zodat, naast educatie, kinderen ook bewegen. SKOP is ook deelnemer in Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Dit is een landelijk project waarin de gemeente Purmerend ook deelnemer is.

Zorgen over krimp
Als laatste werd de toch wel zorgelijke situatie aangestipt van de terugloop van het aantal kinderen dat bij SKOP wordt aangemeld. Vorig jaar een krimp van 10% en ook dit jaar geeft weer zo’n zelfde krimp cijfer. Dit is geheel in de lijn van de terugloop van het aantal leerlingen in het primaire onderwijs.

Corine Laurant sprak hierover heel duidelijk haar zorgen uit. Er heeft de afgelopen jaren al een grote reorganisatie plaatsgevonden die veel arbeidsplaatsen heeft gekost. Hopelijk zal dat in de toekomst niet meer noodzakelijk zijn. Het bezoek gaf alle deelnemers de indruk mee dat kinderopvang iets meer is dan: een ruimte en een begeleider en klaar ben je. Er zit een goed geoliede organisatie achter die nadenkt over het welzijn en de toekomst van onze kinderen. Daar kunnen we oprecht trots op zijn.

Welzijn artikelen