HomeNieuwsAlgemeen BestuurPurmerend van oud naar nieuw

Purmerend van oud naar nieuw

begroting2014
De onderstaande tekst is op 6 november 2013 tijdens de algemene beschouwingen uitgesproken door Mario Hegger, fractievoorzitter van de Stadspartij

De allerlaatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Een raadsperiode waarnaar de Stadspartij gematigd tevreden op terugkijkt. We zijn op weg van oud naar nieuw wat betreft de gemeenteraad.

Toen deze raad aantrad moest er aanzienlijk worden bezuinigd, we zitten in een financiële crisis die nog niet ten einde is. De afgelopen raadsperiode is er dan ook overwegend bezuinigd. Dit neemt niet weg dat, door weloverwogen financieel beleid, onze algemene reserve een stijgende lijn heeft ondergaan. Bovendien heeft er geen extra verzwaring van gemeentelijke lastendruk plaatsgevonden.

Er zijn in de afgelopen 4 jaar veel onderwerpen de revue gepasseerd. Onderwerpen waarop de Stadspartij met tevredenheid terugkijkt, maar ook onderwerpen waar de Stadspartij met gemengde gevoelens op terugkijkt.
Soms raken tevredenheid en ontevredenheid elkaar in het midden.

Dit is onder andere het geval met de verkeerssituatie in de binnenstad. De Stadspartij was erg tevreden met het terugdraaien van 1 naar 2 richting verkeer in de binnenstad, wij hebben samen met Leefbaar Purmerend hierover een motie ingediend. Ontevreden zijn we nog steeds met het plan om 4,5 miljoen te gaan investeren in een nieuw circulatie plan binnenstad.
De ontwikkeling van de Kop van West krijgt, onder druk van het financiële kostenplaatje, maar 20% in plaats van 30 % sociale woningbouw. En dan wel 4,5 miljoen gaan investeren in de ring binnenstad?
De Stadspartij kan dit niet uit leggen aan de inwoners van Purmerend. Maak de verkeerring binnenstad veilig, op die plekken die echt onveilig zijn.
Voor het geld dat hierdoor vrijkomt, ook van de eerste investeringsfase van 1,1 miljoen, weten wij wel betere bestemmingen. Investeringen in wijken, sport en buurtparticipatie zijn voor de Stadspartij betere bestedingsdoelen.

De Stadspartij is heel content met het behoud van het Luilak festival in het Leeghwaterpark in 2013. Het is uitgegroeid tot een bijzonder evenement. Het heeft rond de duizend bezoekers getrokken waarvan mogelijk een groot deel de wijken in zou zijn gegaan met alle gevolgen van dien. De Stadspartij vindt dat deze win?win situatie moet worden gecontinueerd.
De organisatie van dit festival zal eerst moeten kijken of het zonder subsidie kan worden georganiseerd. Is dit niet mogelijk dan vindt de Stadspartij dat een bijdrage van de gemeente bespreekbaar moet zijn.

Veiligheid is nog steeds één van de belangrijkste zaken voor de mensen. Of je jong of oud bent en van welk geslacht of afkomst, het is belangrijk dat je veilig je weg kunt gaan in Purmerend maar ook elders. De Stadspartij is dan ook heel blij dat er cameratoezicht is waarbij live wordt meegekeken.
Het unithoofd van de politie in Purmerend gaf in zijn verslag in de commissie AZ aan, dat er goede resultaten worden behaald. Voor de Stadspartij reden om het cameratoezicht te handhaven en waar nodig uit breiden.

De overlast in de wijken wordt vanuit de gemeente door inzet van het team buurttoezicht op een goede manier bestreden. Door een goede samenwerking met de politie is het mogelijk gebleken om de overlast sterk terug te dringen. De Stadspartij zal zich inzetten tot voortzetting en wellicht uitbreiding van dit team.

Met grote belangstelling volgt de Stadspartij de ontwikkelingen rond de decentralisaties van sociale zaken. Buiten het volgen maken we ons ook zorgen. Zorgen om het slagen van dit omvangrijke proces. Een proces waarmee vele tientallen miljoenen euro’s gemoeid zijn. En het is bij velen van ons bekend dat als het om zulke mega bedragen gaat de risico’s ook groot zijn. Zowel op het financiële? als maatschappelijke vlak.
Mensen die afhankelijk zijn van enige vorm van zorg, en geen mogelijkheid hebben op hulp uit eigen omgeving, moeten er op kunnen vertrouwen dat deze zorg behouden blijft.

De voorliggende begroting geeft aan dat we wederom gaan bezuinigen op de maatschappelijke subsidies. Van 3 ton in 2015 naar 6 ton in 2017. Allemaal heel mooi. Maar de Stadspartij zal er uitsluitend mee instemmen als er geen activiteiten verminderen of verdwijnen.

De herstructurering van de Baanstee is een proces waar de Stadspartij zich toch nog steeds grote zorgen over maakt. Het onderbrengen van alle medewerkers bij reguliere werkgevers, in een tijd waar de werkloosheid bijna dagelijks oploopt, is in onze ogen een zeer moeilijke opgave. Wij hebben het bij alle behandelingen van dit dossier al aangegeven. Er mag geen enkele medewerker van de Baanstee buiten de boot vallen.

Op onderhoud in de openbare ruimte gaan we bezuinigen. De Stadspartij is zich wel bewust dat er ergens geld moet worden bespaard. Toch zijn wij van mening dat er door samenwerkingsverbanden, die je nu al ziet ontstaan, resultaten in wijken kunnen worden behaald. De gemeente zal draagvlak moeten zoeken en creëren om bewoners deze rol op zich te laten nemen.. Ook de wijkkerngroepen kunnen hierin actief worden betrokken.

Een nieuwe term heeft, gelanceerd vanuit het kabinet, zijn intrede gedaan. De Participatie maatschappij. Burgers moeten meer gaan doen in hun eigen leefomgeving en daarbij ook de zorg op zich nemen voor de zwakkeren in een wijk. Dit ontstaat niet vanzelf. Sociale wijkteams krijgen hierin een belangrijke rol. Ook de wijkkerngroepen kunnen hierin een factor van belang zijn. Er zal begeleiding moeten zijn om dit te realiseren. De Stadspartij vind dan ook dat de wijkbudgetten verder in stand worden gehouden.

De Stadspartij is zeer ingenomen dat de bouw van de multifunctionele sporthal tot stand komt.
Minder ingenomen is de Stadspartij over de realisatie van de geactualiseerde sportnota. In juni 2011 is er een door de Stadspartij ingediend voorstel aangenomen om de sportnota te actualiseren. Tot op heden staan we nog steeds met lege handen.

Algemeen Bestuur artikelen